De gevolgen van door de overheid geschonden vertrouwen

woensdag 22 maart 2023, 14:30
Promovendus
mevrouw N. van Triet mr.
Promotor(s)
prof. mr. R.J.B. Schutgens, prof. mr. C.H. Sieburgh
Locatie
Aula

Vertrouwen op de overheid kent verschillende verschijningsvormen. Van niet nader gedefinieerde verwachtingen tot juridische verplichtingen voor de overheid tot het honoreren van vertrouwen. Afgenomen vertrouwen in de overheid is door onder andere de Toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen een maatschappelijk probleem, welk probleem de potentie heeft de rechtsstaat te ondermijnen (zie recentelijk kritisch over de overheid de Nationale Ombudsman in een interview, “Ombudsman snoeihard over functioneren overheid in 2022: ‘Gefaald en komen beloften niet na’”, https://www.telegraaf.nl/nieuws/158733429/ombudsman-snoeihard-over-functioneren-overheid-in-2022-gefaald-en-komen-beloften-niet-na). Vaak wordt ‘het burgerperspectief’ genoemd als manier om van de overheid weer een ‘betrouwbare overheid’ te maken.  

Dit onderzoek ziet op een deelonderwerp van het maatschappelijke vraagstuk van vertrouwen in de overheid, namelijk gerechtvaardigd vertrouwen ontleend aan overheidsuitlatingen en de bestuurs- en civielrechtelijke gevolgen van een schending van daaraan ontleend vertrouwen. Een rechtsvergelijking tussen het bestuursrecht en het civiele recht toont onder andere aan dat vanuit de teleurgestelde burger bezien behoefte is aan meer rechtseenheid en rechtsbescherming bij het vaststellen van (de gevolgen van) een schending van gerechtvaardigd vertrouwen. Het is niet zo dat elk beroep van een burger op een schending van vertrouwen moet slagen, maar wel dat beter moet worden uitgelegd waarom een beroep wel of niet slaagt. In het onderzoek worden daarom voorstellen gedaan aan zowel de bestuursrechter als de civiele rechter om aan die behoeftes tegemoet te komen en een bijdrage te leveren aan een meer betrouwbare overheid. 

Nikky van Triet studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (2008-2012) en Rechtsgeleerdheid (2009-2014) aan de Universiteit Leiden. In 2014 heeft zij cum laude de master Staats- en bestuursrecht afgerond, waarna zij in 2015 de Magister Juris aan de University of Oxford voltooide. Zij is sinds 2015 werkzaam als advocaat in Den Haag op het gebied van het overheidsprivaatrecht, het bestuursrecht en de civiele cassatiepraktijk. Sinds juli 2022 werkt zij als cassatieadvocaat bij BarentsKrans. Daarnaast is zij redacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht en toetsontwikkelaar voor het vak Overheidsaansprakelijkheid van de Beroepsopleiding Advocaten. Van juni 2017 tot en met juni 2022 was Nikky in deeltijd als promovenda en docent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds september 2022 is zij onderzoeksfellow bij het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht van de Radboud Universiteit.