De impact van omgeving en antibiotica op de menselijke darmmicrobiota in een Vietnamese gemeenschap.

woensdag 24 mei 2023, 14:30
Promovendus
B. Vu Thi Ngoc
Promotor(s)
prof. dr. H.F.L. Wertheim
Copromotor(s)
dr. J. Penders (Maastricht University), dr. R. van Doorn ( OUCRU, VN), dr. H.H. Tran (NIHE, VN)
Locatie
Aula

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een langzame pandemie die een aanzienlijke wereldwijde bedreiging vormt voor de volksgezondheid. De menselijke en dierlijke darmmicrobiota dienen als belangrijke reservoirs voor AMR-overdracht tussen verschillende organismen. Dit proefschrift richt zich op de dynamiek van AMR in een One Health-context in een Vietnamese plattelandsgemeenschap met hoog antibioticagebruik bij zowel mens a] s dier in combinatie met veel antibiotic resistentie in hun omgeving. Het onderzoek had als doel de impact van antibiotica op de menselijke darmmicrobiota te begrijpen en de overdracht van antimicrobiële resistentie te beoordelen door interacties tussen dieren, mensen en hun omgeving te meten. De bevindingen benadrukken de impact van antibiotica op de darmmicrobiota en de overdracht van resistente bacteriën en resistentiegenen in een One Health-context. Om AMR te bestrijden, is het verminderen van antimicrobiële selectiedruk en het nemen van sectorspecifieke maatregelen met een One Health-benadering van vitaal belang voor het beschermen van de effectiviteit van antibiotica.

In 2007 behaalde Bich haar masterdiploma aan de Chosun Universiteit in Korea, waarna ze aan de slag ging als onderzoeksassistent bij de Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) in Hanoi, Vietnam. In 2017 begon ze haar promotieonderzoek, dat werd uitgevoerd aan het Radboudumc op de afdeling Medische Microbiologie in samenwerking met OUCRU – Vietnam en Maastricht UMC.