De invloed van het evenredigheidsbeginsel op het rechterlijk verbod in IE-zaken

dinsdag 21 mei 2024, 14:30
Promovendus
P. Teunissen mr.
Promotor(s)
prof. mr. A.A. Quaedvlieg
Copromotor(s)
mr. M.M.C. van de Moosdijk
Locatie
Aula

.