De koppeling van omgeving en genen als sleutel tot begrip van externaliserend gedrag

dinsdag 7 maart 2023, 12:30
Promovendus
mevrouw M. Meijer MSc.
Promotor(s)
prof. dr. B. Franke, prof. dr. C. Sandi (EPFL, CH)
Copromotor(s)
dr. M. Klein
Locatie
Aula

Al onze cellen bevatten dezelfde DNA code: een molecuul dat alle informatie bevat die een cel nodig heeft om te functioneren. Hoe kan het dat al onze cellen verschillende functies hebben, maar hun handleiding niet verschilt? De informatie voor het leven is niet alleen in het DNA gecodeerd, maar ook op het DNA. We noemen dit epigenetica. Epigenetica verandert de structuur van het DNA, en maakt de code minder toegankelijk. Dit kan ons gedrag beïnvloeden. Externaliserend gedrag, zoals impulsiviteit, hyperactiviteit en agressie, komen vaak voor bij psychiatrische aandoeningen zoals ADHD. We begrijpen de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan externaliserend gedrag nog niet volledig. We weten wel dat zowel onze genen als onze omgeving ons gedrag kan beïnvloeden. Deze interactie kunnen we bestuderen door middel van epigenetica. Dit proefschrift onderzocht epigenetische patronen van externaliserend gedrag met als doel de biologische mechanismen van dit gedrag en bijbehorende stoornissen beter te begrijpen.

Mandy Meijer (1995) behaalde in 2018 haar Masterdiploma Biomedische Wetenschappen aan het LUMC, en startte haar promotieonderzoek bij de afdeling Humane Genetica in het Radboudumc. Een deel van dit onderzoek heeft ze uitgevoerd aan École Polytechnique Féderale de Lausanne in Zwitserland. Mandy zal haar werk als post-doctoraal onderzoeker voortzetten aan het British Colombia Children’s Hospital Research Institute in Vancouver, Canada.