De maatschappelijke integratie van de politie

dinsdag 4 juni 2024, 10:30
Promovendus
mr. I.M. van Duijneveldt
Promotor(s)
prof. dr. ir. J.B. Terpstra
Copromotor(s)
mr. dr. R. Salet
Locatie
Aula

.