De moleculaire achtergrond van ongewild urineverlies

dinsdag 28 februari 2023, 12:30
Promovendus
mevrouw W.M. Post MSc.
Promotor(s)
dr. K.B. Kluivers
Copromotor(s)
dr. E. Oosterwijk, dr. G.J.V. Poelmans
Locatie
Aula

In dit onderzoek zijn twee vormen van ongewild urineverlies onderzocht: inspanning-gerelateerd urineverlies (stressincontinentie) en aandrang-gerelateerd urineverlies (aandrangincontinentie). Voor beide vormen in middels een literatuurstudie onderzocht wat bekend was over hun moleculaire achtergrond. Genetische data zijn geanalyseerd en gecombineerd met literatuurbevindingen om ‘moleculaire landschappen’ te bouwen. Uit het landschap voor stressincontinentie komt beta-catenine als belangrijkste eiwit. Andere processen in dit landschap zijn epitheliale-mesenchymale transitie, signaalcascades waarbij het eiwit NANOG betrokken is en vrouwelijke geslachtshormoonsignaalcascades. Uit het landschap voor aandrangincontinentie komt het eiwit APP, wat gelinkt is aan de ziekte van Alzheimer. Aangetoond is dat dit eiwit inderdaad voorkomt in blaascellen van een vrouw met aandrangincontinentie. Door genetische analyse werd ook duidelijk dat genen die geassocieerd zijn met Alzheimer ook bijdragen aan een hoger risico op aandrangincontinentie. Deze resultaten geven meer aangrijpingspunten over de klinische associatie tussen deze twee aandoeningen. 

Wilke Post (1989) behaalde in 2015 haar artsenbul aan de Universiteit Utrecht. Na een aantal jaren klinisch gewerkt te hebben als arts niet in opleiding (ANIOS) gynaecologie startte zij in 2018 haar promotietraject binnen de urogynaecologie bij de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Radboudumc. In april 2023 zal zij starten met de opleiding tot gynaecoloog.