De neurologische basis voor gevoeligheid voor traumatische stress

dinsdag 17 januari 2023, 16:30
Promovendus
B.C.J. Dirven MSc
Promotor(s)
Prof. dr. L.T. Kozicz, Prof. dr. J.R. Homberg
Copromotor(s)
Dr. M.J.A.G. Henckens
Locatie
Aula

Waarom zijn sommige mensen gevoeliger dan anderen voor het ontwikkelen van stressgerelateerde stoornissen, zoals post-traumatische stressstoornis (PTSS), na een trauma? Stressgevoelige en -weerbare individuen vertonen een veelvoud aan verschillen in hersenactiviteit, -connectiviteit en regulatie op het niveau van genexpressie. Sommige van deze interindividuele verschillen blijken reeds vóór het trauma aanwezig te zijn (en vormen dus risicofactoren voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van PTSS na een trauma), terwijl anderen juist ontstaan tijdens het trauma, of zich pas na het trauma uiten. Eerder gerapporteerde afwijkingen in een handjevol veel bestudeerde hersengebieden, zoals de amygdala en hippocampus, zijn niet afdoende gebleken om het complexe ziektebeeld van PTSS te verklaren. Door de inzet van nieuwe technieken voor het doorzichtig maken en 3D visualiseren van hersenweefsel komen meer hersengebieden in beeld die afwijkende activiteit of connectiviteit vertonen vóór, tijdens, of ná het trauma, en daarmee PTSS-gevoeligheid kunnen verklaren.

Bart Dirven (1992) behaalde in 2015 zijn Masterdiploma Cognitive Neuroscience aan de Radboud Universiteit. In 2016 startte hij met zijn promotieonderzoek op de afdeling Anatomie van het Radboudumc en de afdeling Cognitive Neuroscience van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Momenteel is hij werkzaam als ERP consultant bij een softwarebedrijf in Nijmegen.