De poortwachterklierprocedure bij baarmoederkanker met een laag en intermediair risicoprofiel

vrijdag 27 oktober 2023, 10:30
Promovendus
L.C. Burg drs.
Promotor(s)
prof. dr. R.F.P.M. Kruitwagen, prof. dr. R.L.M. Bekkers
Copromotor(s)
dr. P.L.M. Zusterzeel
Locatie
Aula

Baarmoederkanker is de meest voorkomende gynaecologische kanker: in 2022 kregen ruim 2200 Nederlandse vrouwen deze diagnose. Het merendeel van hen heeft een laag tot intermediair risicoprofiel, wat betekent dat de tumor gunstige karakteristieken heeft. De standaardbehandeling bestaat dan uit het verwijderen van de baarmoeder en eierstokken. Deze vrouwen krijgen een aanvullende nabehandeling (bestraling of chemotherapie) op basis van patiënt- en tumorgebonden risicofactoren. Bij de operatie worden geen lymfeklieren weggehaald. Het is dus niet definitief vast te stellen of de kanker misschien toch uitgezaaid was naar de lymfeklieren. De aanwezigheid van lymfeklieruitzaaiingen beïnvloedt echter wel de overlevingskans. Dit proefschrift laat zien dat de poortwachterklierprocedure (het weghalen van de eerste lymfeklier waar een kanker naar uit kan zaaien) van toegevoegde waarde is. De poortwachterklierprocedure is praktisch uitvoerbaar met weinig complicaties, betrouwbaar, kosteneffectief, en patiënten waarderen de zekerheid die het geeft. Bij een deel van de patiënten wordt er toch een uitzaaiing gevonden in deze poortwachterklier, waardoor zij een beter passende nabehandeling krijgen.           

Lara Burg (1993) behaalde in 2017 cum laude haar Masterdiploma Geneeskunde aan de Radboud Universiteit. Vervolgens werkte zij als ANIOS en later als AIOS binnen het specialisme Gynaecologie en Verloskunde. Naast haar klinische werkzaamheden voerde zij promotieonderzoek uit naar de poortwachterklier bij het endometriumcarcinoom. Momenteel werkt Lara als vierdejaars AIOS gynaecologie in het Radboudumc.