De positie van de werker bij platformwerk

woensdag 26 juni 2024, 12:30
Promovendus
mr. J. Kloostra
Promotor(s)
prof. mr. L.G. Verburg, prof. mr. F.G. Laagland
Locatie
Aula

Platformwerk is een arbeidsmodel waarbij tijdelijke werkkrachten via online platforms opdrachten uitvoeren voor (verschillende) opdrachtgevers. Deze opdrachten variëren onder meer van het leveren van maaltijden en het uitvoeren van klussen tot het bieden van professionele diensten zoals grafisch ontwerp en programmeerwerk. Platformwerk biedt flexibiliteit voor zowel werkenden als opdrachtgevers, maar roept ook fundamentele vragen op over arbeidsrechten, sociale bescherming en de stabiliteit van werk. De opkomst van platformwerk verandert de traditionele arbeidsmarkt en leidt tot debat over de regulering ervan en haar impact op de samenleving en de economie. Het onderzoeksonderwerp is daarmee hoogst actueel.

In zijn proefschrift behandelt Kloostra het thema platformwerk vanuit zowel het arbeidsrecht als het mededingingsrecht. Hij stelt daarbij voorop dat beide rechtsgebieden een zwart-wit-benadering hanteren, die wringt met de wijze waarop de arbeidsverhoudingen bij platformwerk vorm krijgen. Platformwerkers vertonen trekken van werknemers en van zelfstandigen en zij begeven zich in het grijze gebied tussen het arbeidsrecht en het mededingingsrecht. Beide rechtsgebieden zijn bovendien nauw met
elkaar verbonden. De groei van platformwerk en de diversiteit in businessmodellen zet de alles-of-niets-aanpak in beide rechtsgebieden onder druk. Het proefschrift brengt de juridische complicaties in kaart en analyseert het thema vanuit het perspectief van het nationale en Europese recht.

Jorn Kloostra werd op 30 september 1990 geboren te Deventer. In 2016 behaalde hij zijn diploma Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Na zijn afstuderen werkte Jorn kort in de rechtspraktijk, alvorens hij in 2017 terugkeerde naar Nijmegen. Als docent en promovendus
maakte hij onderdeel uit van de vaksectie Sociaal recht (Onderzoekcentrum Onderneming & Recht). Gedurende zijn aanstelling verzorgde hij onderwijs op verschillende onderdelen van het arbeids- en socialezekerheidsrecht.Daarnaast trad hij diverse malen op als (gast)spreker en verzorgde hij postacademisch onderwijs. Sinds 1 februari 2024 is Jorn werkzaam bij de Radboud Universiteit als universitair docent Sociaal recht.