De reacties op hittestress: van olympische atleten tot zorgmedewerkers

vrijdag 21 april 2023, 10:30
Promovendus
de heer J.Q. de Korte
Promotor(s)
prof. dr. M.T.E. Hopman
Copromotor(s)
dr. T.M.F. Eijsvogels, dr. C.C.W.G. Bongers
Locatie
Aula

Hittestress kan erg uitdagend zijn. Zo toont dit proefschrift aan dat het prestatievermogen van olympische sporters bij hoge temperaturen en luchtvochtigheid flink daalt, met grote variatie tussen atleten. Uitdagingen met hittestress beperkt zich echter niet tot de sport. Werken in beschermende kleding die niet of nauwelijks ventileert, kan ook resulteren in hoge hittestress. Zo ook bij COVID-19 zorgpersoneel. Door de isolerende eigenschappen van de kleding loopt de omgevingstemperatuur onder de kleding hoog op en ervaren zorgmedewerkers veel vaker thermische ongemakken. Gelukkig laat dit proefschrift ook zien dat koelstrategieën effectief kunnen zijn om de negatieve gevolgen van hittestress te beperken. Zo kunnen koelstrategieën de sportprestaties bij atleten verbeteren en het thermisch ongemak bij werknemers verminderen. De grote variaties in reactie op hittestress tussen individuen benadrukt het belang om individuele behoefte in kaart te brengen.

Yannick de Korte (1992) behaalde in 2015 zijn Bachelorsdiploma Fysiotherapie aan de HAN University of Applied Sciences en werkte daarna als fysiotherapeut. In 2018 behaalde hij zijn Masterdiploma Biomedical Sciences aan de Radboud Universiteit en startte zijn promotieonderzoek op de afdeling Fysiologie van het Radboudumc. Momenteel is hij werkzaam als Specialist Beweeggedrag bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen in Utrecht.