De rol van bevriezingsreacties in benaderings- en vermijdingsbeslissingen onder dreiging

woensdag 5 juni 2024, 12:30
Promovendus
F.H. Klaassen
Promotor(s)
prof. dr. K. Roelofs
Copromotor(s)
dr. B.C. Figner, dr. L.D. de Voogd
Locatie
Aula

Elke dag maken we beslissingen om situaties met potentiële positieve en negatieve uitkomsten te benaderen of juist te vermijden. Het effectief afwegen van conflicterende keuzes is van cruciaal belang om de kans op beloningen zo groot mogelijk te maken en de kans op (psychologisch of fysiek) leed te minimaliseren. Helaas is deze afweging niet altijd makkelijk en kan dit misgaan onder dreiging. Om suboptimale gedragspatronen beter te begrijpen en mogelijk te verhelpen is het van belang om de onderliggende neurobiologische en cognitieve processen bloot te leggen. De aanwezigheid van acute dreiging brengt een defensieve fysiologische bevriezingsreactie teweeg (‘freezing’) die beslissingsprocessen mogelijk kan bevorderen. In dit proefschrift onderzocht ik de relatie tussen bevriezingsreacties en de neurocognitieve mechanismen die ten grondslag liggen aan benaderings- en vermijdingsbeslissingen onder dreiging. In mijn onderzoek vind ik nieuw bewijs voor het idee dat een staat van bevriezing gepaard gaat met een sterkere verwerking van potentiële beloningen en straffen, en dat dit wordt ondersteund door activiteit in de dorsomediale prefrontale cortex. Mogelijk zorgen deze hersenprocessen er voor dat, in een staat van bevriezing, potentiële straffen en beloningen zwaarder worden meegenomen in het beslissingsproces. Samen suggereren mijn bevindingen dat bevriezingsreacties helpen om effectief bedreigende situaties op te lossen.

Felix Klaassen (1992) behaalde in 2016 zijn Research Master Cognitive Neuroscience aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na enkele jaren als onderzoeksassistent te hebben gewerkt bij het Donders Instituut, begon hij in 2019 aan zijn promotieonderzoek bij prof. dr. Karin Roelofs (Experimental Psychopathology and Affective Neuroscience lab – Donders Instituut en Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit).