De structuur van moleculen ontrafelen

maandag 30 oktober 2023, 16:30
Promovendus
K.J. Houthuijs
Promotor(s)
prof. dr. J. Oomens
Copromotor(s)
dr. J.K. Martens, dr. W.C.M. Berden
Locatie
Aula

De chemische eigenschappen van een molecuul, en daarmee zijn functie op grotere schaal, zijn volledig afhankelijk van zijn structuur. Daarom is het onvoldoende om moleculen alleen te detecteren en essentieel om hun moleculaire structuren te achterhalen. Het precies bepalen van deze structuren blijft echter tot op de dag van vandaag een grote uitdaging. Een recente ontwikkeling in dit gebied is de techniek infrarood ionenspectroscopie (IRIS). Een gemeten IR-spectrum kan worden beschouwd als een vingerafdruk van een molecuul waarmee zijn structuur kan worden geïdentificeerd. In dit proefschrift wordt de IRIS techniek verder ontwikkeld en toegepast voor de identificatie van waterverontreinigingen en metabolieten (kleine moleculen) in bloedplasma. Daarnaast gebruiken we IRIS voor het ophelderen van de structuur van ionische tussenproducten in organisch chemische reacties. Zo dragen we bij aan een chemisch model voor het begrijpen, voorspellen en uiteindelijk afstellen van chemische reactiviteit. 

Kas Houthuijs (1994) behaalde in 2019 zijn masterdiploma in de fysische chemie aan de Radboud Universiteit. Datzelfde jaar startte hij zijn promotietraject onder begeleiding van prof. dr. J. Oomens, dr. J. Martens en dr. G. Berden aan het HFML-FELIX laboratorium. Gedurende vier jaar werkte Kas aan het verder ontwikkelen van infrarood ion spectroscopie en het toepassen van deze techniek in de analytische en organische chemie.