De toekomst van de energie

Een betaalbaar, betrouwbaar en eerlijk energiesysteem

  Algemeen

  Binnen het Nederlandse energiesysteem zijn regionale netbeheerders verantwoordelijk voor het afnemen en leveren van energie aan bedrijven en huishoudens. Ons huidige energienetwerk bestaat uit een gas- en elektriciteitsnet dat aangelegd is voor centraal opgewekte energie uit fossiele bronnen. De laatste jaren staat dit netwerk onder druk doordat elektriciteit uit hernieuwbare bronnen decentraal opgewekt wordt met windturbines en zonnepanelen. Daarnaast schakelen veel bedrijven en huishoudens over van gas naar elektriciteit voor hun energievoorziening. 

  Vanwege deze verdere elektrificatie van de energievoorziening in combinatie met de toename van opweklocaties voor hernieuwbare energie staan netbeheerders in Nederland voor grote uitdagingen om het elektriciteitsnet betrouwbaar, veilig en betaalbaar te houden. Omdat het uitbreiden van het elektriciteitsnet kostbaar is, lang duurt en er niet voldoende capaciteit is om nieuwe kabels aan te leggen onderzoeken netbeheerders hoe ze het bestaande net beter kunnen benutten. 

  Opdrachtgever
  In deze denktank voeren jullie onderzoek uit voor Liander, de grootste regionale netbeheerder van Nederland, actief in de provincies Gelderland,  Noord-Holland en in grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. 

  Opdracht
  Het vraagstuk naar het beter benutten van het net kent technische-, financieel-economische-, institutionele-, organisatorische- en behaviourale uitdagingen. In deze denktank verkennen jullie een aantal van deze uitdagingen die niet los van elkaar gezien kunnen worden. De belangrijkste vraag is op welke manier bedrijven en huishoudens aangezet kunnen worden tot energiegebruik op basis van aanbod in plaats van vraag. De verwachting is namelijk dat in de komende jaren steeds meer storingen plaatsvinden in het energienet door de toenemende vraag (elektrische auto’s, warmtepompen, accu’s) en het toenemende aanbod (zonnepanelen). 

  Op dit moment hebben huishoudens alle vrijheid en technische ruimte om hun elektriciteitsvraag te vergroten en om de benodigde energie op ieder moment van de dag te vragen. De problemen kunnen we sterk verminderen en in veel gevallen voorkomen wanneer de energieconsumptie van consumenten rekening houdt met vraag en aanbod in het lokale energienet. De vraag is hoe je dit op korte termijn kunt realiseren.

  Om dit mogelijk te maken is het ook belangrijk om te weten wat de belastbaarheid van het net is. Wie wat betaalt voor het gebruik van het net? Aan welke regelgeving netbeheerders zich moeten houden? Wie levert er diensten zoals flexibiliteit of energieopslag tegen welke kosten? Wie coördineert de ontwikkeling van locaties voor energieopwekking en energielevering? 

  Factsheet

  Type onderwijs
  Werkgroep