De Toekomst van Europa
De Toekomst van Europa

De Toekomst van Europa

donderdag 23 mei 2024, 18:30 - 22:00

Van migratie tot klimaatverandering en boeren in opstand. Met welke uitdagingen wordt Europa geconfronteerd en hoe ziet de toekomst eruit?  

Op donderdag 23 mei nodigen we je uit voor het alumni-evenement van de Faculteit der Managementwetenschappen. Ook studenten en medewerkers van de faculteit zijn van harte welkom. De hot topics die spelen tijdens de Europese verkiezingen staan centraal. Verwacht een avond vol inspirerende sprekers, interactieve seminars en boeiende discussies. En natuurlijk de gelegenheid om bij te praten met oude bekenden, herinneringen op te halen en nieuwe mensen te ontmoeten. 

Meld je aan

Programma

  • 18.30 - 19.00: Inloop met koffie en thee
  • 19.00 - 19.30: Gezamenlijke opening in de Leon Wecke zaal door prof. dr. Anna van der Vleuten
  • 19.45 - 20.45: Maak een keuze uit één van de vier seminars 
  • Vanaf 20.45: Borrel in The Yard

Seminars

Na de gezamenlijke opening (in het Engels) kun je deelnemen aan één van de vier seminars. Lees hieronder wat je van de seminars kunt verwachten en maak je keuze. 

Gerry Alons, Vincent Hurkens, Andrej Zaslove

Seminar 1 - Boeren in Europa: Opstand en Populisme

Sinds de zomer van 2023 zien we in veel Europese lidstaten grote boerenprotesten tegen het klimaat- en landbouwbeleid van de regeringen in deze lidstaten. De boeren laten zich ook in Brussel nadrukkelijk horen bij de Europese instellingen. Media beweren dat niet alleen regeringen, maar ook de Europese Commissie bang zijn dat populistische partijen bij de Europese verkiezingen van deze protestgolven zullen profiteren. In dit seminar gaan we een aantal veronderstellingen achter deze gedachtegang nader bekijken:

  1. In hoeverre zijn de boerenprotesten een uiting van onvrede over Europees en nationaal klimaatbeleid?
  2. Zijn de boerenprotesten een teken van hun kracht of zwakte in onze politieke systemen?
  3. Is er een verband tussen boerenprotesten en populisme?
  4. Welke gevolgen heeft een populistische verkiezingsoverwinning voor Europees en nationaal klimaatbeleid en voedselvoorziening?

We doen dit dankzij de expertise van drie Nijmeegse politicologen: Dr. Gerry Alons is expert op het terrein van Europees landbouwbeleid, internationale handel, en de kracht van de boerenlobby’s. Vincent Hurkens MSc is alumnus van de opleiding Politicologie en is als senior policy advisor verbonden aan het Europees Parlement. Dr. Andrej Zaslove is expert op het terrein van populisme in Europa.

Voertaal: Nederlands

Tineke en Joris

Seminar 2 - Tegenhouden of verwelkomen: nieuwe deals rond migratie en asiel

Overvolle asielcentra. Dubieuze afspraken met landen aan de buitengrens van Europa. Plannen om vluchtelingen naar landen als Rwanda te sturen. De emoties en spanningen rondom migratie lopen hoog op en spelen een belangrijke rol in de Europese verkiezingen. Wat vinden wij van toenemende inzet op grensprocedures en deals met transitlanden om migratie tegen te houden? In dit seminar bespreken we de asielproblematiek met prof. dr. mr. Tineke Strik, bijzonder hoogleraar Burgerschap en Migratierecht en lid van het Europees Parlement en dr. Joris Schapendonk, Universitair Hoofddocent Migratie en mobiliteit. Strik en Schapendonk zullen de asielproblematiek inleiden vanuit een politiek, juridisch en humaan perspectief. Daarna gaan we in groepen uiteen voor discussie, gevolgd door een plenaire afsluiting.

Voertaal: Engels/Nederlands

Emma Leenders en Niels Kastelein

Seminar 3 - Op (de juiste) weg naar een klimaatneutrale EU?

Op het gebied van Europees klimaatbeleid zijn er onder de vorige Commissie, met steun van het Europees Parlement, grote stappen gezet en verschillende programma’s opgesteld. De komende jaren moeten deze programma’s uitgevoerd worden en zullen de gevolgen hiervan steeds meer voelbaar worden. Steun voor dit beleid blijft dan ook cruciaal. In dit seminar staan we stil bij de rol van het Europees Parlement en andere Europese instituties bij de ontwikkeling van Europees klimaatbeleid en de uitvoering daarvan binnen de Europese lidstaten. Dat doen we met Emma Leenders, die bestuurskundig onderzoek doet naar de besluitvorming voor Europees klimaat- en energiebeleid en Niels Kastelein, Directeur Klimaat bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voertaal: Engels/Nederlands

Nora, Shady, Stefan

Seminar 4 -  EU’s Corporate Sustainability Due Diligence Directive

We weten allemaal dat we dringend actie moeten ondernemen om het milieu te beschermen en de mensenrechten te waarborgen in wereldwijde toeleveringsketens. Omdat vrijwillige certificeringen en initiatieven niet genoeg zijn, gaan steeds meer regeringen strengere regels invoeren die multinationals dwingen duurzaamheid serieus te nemen. De EU heeft een voorstel gedaan, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), die bedrijven zou verplichten wereldwijd controles uit te voeren op milieu en mensenrechten in hun ketens. Maar is dit wel de juiste aanpak?

Om deze vraag tijdens het seminar te beantwoorden, richten we ons op drie elementen. Ten eerste de essentie, de evolutie en de huidige staat van de EU-CSDDD. Ten tweede bespreken we de vooruitzichten en uitdagingen van te "zwakke" versus te "sterke" transnationale duurzaamheidsregulering en mogelijke oplossingen om met deze spanning om te gaan. Tot slot spelen we een teamsimulatiespel, waarin je de rol van duurzaamheidsmanager op je neemt en nadenkt over hoe de EU-CSDDD multinationale bedrijven beïnvloedt. Het seminar wordt geleid door drie experts op het gebied van verantwoord transnationaal bestuur van de Faculteit der Managementwetenschappen (afdeling Bedrijfskunde - Organisational Design & Development): dr. Nora Lohmeyer, assistent-professor, Shady G. Anayati, promovendus en dr. Stefan Schembera, assistent-professor. 

Voertaal: Engels

Wanneer
donderdag 23 mei 2024, 18:30 - 22:00
Deadline inschrijving