De uitdagingen en kansen in het meten van niet-passende zorg in Nederland.

vrijdag 7 juni 2024, 12:30
Promovendus
J.L.J.M. Müskens MSc.
Promotor(s)
prof. dr. R.B. Kool, prof. dr. G.P. Westert
Copromotor(s)
dr. S.A. van Dulmen
Locatie
Aula

Niet-passende zorg is zorg die weinig toegevoegde waarde heeft voor de patiënt gezien de schadelijke effecten, kosten, beschikbare alternatieven en patiëntvoorkeur (zoals het voorschrijven van antibiotica bij verkoudheid). Ondanks dat artsen de beste zorg willen bieden met een zo efficiënt mogelijk gebruik van middelen, weten we uit internationale studies dat niet-passende zorg nog vaak wordt verleend. Helaas is over omvang van niet-passende zorg in Nederland weinig bekend. In deze thesis hebben we daarom de omvang van enkele vormen van niet-passende zorg in het Nederlandse gezondheidssysteem onderzocht. Onze uitkomsten laten zien dat ook in Nederland niet-passende zorg wordt verleend, maar ook dat de omvang hiervan sterk verschilt tussen verschillende vormen van zorg. Maar mogelijk nog belangrijker: onze studies laten zien dat een duidelijk beschreven meetmethode en samenwerking met zorgverleners cruciaal zijn om tot een nauwkeurige meting te komen en de resultaten juist te kunnen interpreteren.

Joris Müskens (1992) behaalde in 2017 zijn research masterdiploma medische biologie aan de Radboud Universiteit waarna hij zijn carrière startte als quality assurance & compliance officer. In 2019 startte hij met zijn promotieonderzoek bij IQ healthcare in het Radboudumc. Momenteel is hij werkzaam als projectleider dataprojecten bij Dutch Hospital Data in Utrecht.