De variabiliteit van milieueffecten van producten, steden en economische sectoren

dinsdag 23 april 2024, 10:30
Promovendus
T. Hennequin MSc.
Promotor(s)
dr. R. van Zelm, prof. dr. M.A.J. Huijbregts
Locatie
Aula

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en luchtverontreiniging vormen een drievoudige planetaire crisis van ongekende proporties en urgentie. Het is cruciaal om nu actie te ondernemen om deze drievoudige planetaire crisis aan te pakken. Actoren op alle niveaus – individuele consumenten, bedrijven, investeerders, industriële clusters, economische sectoren, regio's, overheden en wereldwijde organisaties – zijn allemaal medeverantwoordelijk en nodig om systemische oplossingen te bedenken en te realiseren.

In dit proefschrift wordt de variabiliteit van de milieueffecten van deze actoren onderzocht. Deze variabiliteit kan het gevolg zijn van verschillende manieren waarop consumenten een product gebruiken of verschillende manieren waarop datzelfde product wordt gemaakt, maar ook van de evolutie van een technologie in de loop van de tijd of van onzekere gebeurtenissen in de toekomst. Tools die het mogelijk maken deze bronnen van variabiliteit en de daaruit voortvloeiende variaties in milieueffecten te begrijpen, kunnen waardevolle inzichten bieden in strategieën om de gevolgen te beperken. Dit is vooral relevant als we kijken naar de volledige levenscyclus van een product of wanneer we op een meer systemisch niveau kijken naar de verschillen tussen de steden in een land of economische sectoren in Europa.

Thomas Hennequin (1993) behaalde in 2017 zijn masterdiploma Engineering aan de Technical University of Denmark (Denemarken), met als afstudeerrichting Environmental Management. Na zijn masteropleiding deed hij onderzoek naar de milieueffecten van overstromingen in de stedelijke omgeving. In 2019 begon hij aan zijn promotieonderzoek bij de afdeling Environmental Sciences van de Radboud Universiteit. Tegenwoordig is hij werkzaam als LCA-deskundige bij TNO in Utrecht.