De veerkrachtige anesthesioloog: Persoonlijkheid en stress in anesthesiologen

vrijdag 30 september 2022, 10:30
Promotie
The well balanced anaesthesiologist
Spreker of promovendus
de heer drs. R.A.B. van der Wal
Promotor(s)
prof. dr. G.J. Scheffer, prof. dr. J.B. Prins
Copromotor(s)
dr. M.J.L. Bucx, dr. E.H. Bijleveld
Organisatie
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN)
Locatie
Aula

Anesthesiologen worden regelmatig geconfronteerd met hoog complexe en dynamische patiënt-gerelateerde crisis situaties. Deze situaties kunnen zeer stressvol zijn. De vraag of anesthesiologen specifieke persoonlijkheidskarakteristieken moeten hebben om goed met deze werkstress om te kunnen gaan, is relevant: Niet alleen voor het welbevinden van de anesthesioloog maar ook voor hun patiënten.

Dit proefschrift laat zien dat de persoonlijkheid van anesthesiologen gerelateerd is aan waardering van werk- stress en werk-tevredenheid. Verder, sommige anesthesiologen hebben een problematische fysiologische of psychologische chronische stressreactie. De laatste is gerelateerd aan persoonlijkheid. In anesthesiologen is de chronische fysiologische en psychologische stress reactie overigens niet per se gekoppeld. Een evenwichtige anesthesioloog is meer dan gemiddeld: emotioneel stabiel, extravert en consciëntieus. Omdat stress een onlosmakelijk onderdeel is van het werk van de anesthesioloog, is het niet verrassend dat díe combinatie van eigenschappen die veerkracht onder stress voorspelt ook goed functioneren voorspelt.

Raymond van der Wal studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en behaalde in 2004 zijn artsexamen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Vervolgens werd hij, ook in het Radboudumc, opgeleid tot anesthesioloog. Na het voltooien van zijn opleiding bleef hij werkzaam binnen de staf anesthesiologie van het Radboudumc,. Binnen deze afdeling startte hij in 2006 zijn promotieonderzoek naar stress en persoonlijkheid bij anesthesiologen.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.