DementieNet: een duurzame transitie naar geïntegreerde eerstelijns dementiezorg

vrijdag 13 januari 2023, 14:30
Promovendus
mevrouw D.L. Oostra MSc.
Promotor(s)
prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert
Copromotor(s)
dr. M. Perry, dr. M.S. Nieuwboer
Locatie
Aula

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren steeds verder stijgen. Door de complexiteit van dementie zijn er veel verschillende professionals betrokken bij de zorg voor thuiswonende mensen met dementie. De samenwerking tussen professionals en coördinatie van de zorg is vaak suboptimaal. Het DementieNet programma had als doel om netwerken van eerstelijns medische, zorg en welzijnsprofessionals te vormen om deze interprofessionele samenwerking te verbeteren. Dit evaluatie onderzoek heeft laten zien dat het DementieNet programma de integratie van dementiezorg heeft verbeterd. Dit effect bleef behouden ook toen na twee jaar het ondersteuningsprogramma stopte. We hebben bruikbare (digitale) tools ontwikkeld die deze transitie ondersteunen door het verbeteren van interprofessionele communicatie en door netwerken in staat te stellen te reflecteren op hun huidige level van integratie. Ook al klinkt samenwerking tussen professionals simpel en logisch, veel tijd en ondersteuning is nodig om het te realiseren in de huidige gefragmenteerde dementiezorg.

Dorien Oostra (1994) behaalde in 2018 haar Masterdiploma Voeding en Gezondheid met specialisatie Epidemiologie en Volksgezondheid aan de Wageningen University. Na haar afstuderen startte zij met haar promotieonderzoek bij de afdeling Geriatrie van het Radboudumc. Momenteel is zij werkzaam als onderzoeker bij de HAN en als Postdoc onderzoeker bij de afdeling Geriatrie van het Radboudumc.