Diagnostic test accuracy of pelvic floor imaging

vrijdag 27 januari 2023, 14:30
Promovendus
mevrouw I.M.A. van Gruting drs.
Promotor(s)
dr. K.B. Kluivers
Copromotor(s)
dr. ir. J. in 't Hout, dr. K.W. van Delft (Jeroen Bosch Ziekenhuis)
Locatie
Aula

Dit proefschrift onderzoekt de accuraatheid van meerdere beeldvormende technieken voor het diagnosticeren van verschillende oorzaken van bekkenbodem dysfunctie. Traditionele beeldvormende technieken zijn beschamend of duur. Bekkenbodem echoscopie is een patiëntvriendelijke en breder beschikbare methode waarmee deze aandoeningen ook in beeld gebracht kunnen worden. Uit dit proefschrift blijkt dat bekkenbodem echoscopie aan de vooraf opgestelde criteria voldoet om in de toekomst in de klinische praktijk gebruikt te worden voor het diagnosticeren van oorzaken voor obstructieve defaecatie. Aanvullende testen zijn dan alleen nodig indien de ingezette conservatieve behandeling niet aanslaat. Hierdoor zal het aantal vrouwen dat de huidige beschamende of kostbare test moet ondergaan kunnen verminderen, met als potentieel gevolg een grotere patiënttevredenheid en minder hoge kosten voor de gezondheidszorg. Bekkenbodem echoscopie voldoet tevens aan de criteria om in de kliniek gebruikt te worden voor het diagnosticeren van bekkenbodemspierschade. Endo-anale echoscopie blijft de beste vorm van echoscopie voor anale spierschade.

Isabelle van Gruting (1984) heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2013 startte ze haar promotie onderzoek in Croydon University Hospital in Londen, Groot Brittannië, in samenwerking met de Radboud Universiteit. Sinds 2018 is Isabelle gynaecoloog in opleiding aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.