Dialoogsessie zelfregie/ flexibilisering van het onderwijs

donderdag 2 maart 2023, 12:30 - 14:00

We streven ernaar dat leerwegen flexibeler worden en dat onderwijs meer wordt toegesneden op de individuele student. Hiermee willen we nadrukkelijk aansluiten bij de intrinsieke motivatie en persoonlijke drijfveren van studenten. De vrijheid om zelf keuzes te maken helpt bovendien om daadwerkelijk te groeien in academische en professionele zelfstandigheid. De leerbehoefte van studenten kan echter op gespannen voet staan met onderwijs dat wordt aangeboden in lange leerlijnen met vastgestelde doelen en eindtermen. Er kunnen daarnaast ook specifieke eisen worden gesteld vanuit het werkveld, die weinig ruimte laten voor keuzevrijheid. Vrijheid en flexibiliteit kennen dus grenzen. Waar liggen die grenzen precies? Hoe voorkomen we dat vrijheid verwordt tot vrijblijvendheid? En wat vraagt dit alles van docenten?

Praat mee tijdens de dialoogsessie zelfregie/flexibilisering van het onderwijs.

Aanmelden

Studenten

Medewerkers

Praktische informatie

De dialoogsessie vind plaats in ruimte 01.180 van het Elinor Ostromgebouw. 

De sessie start om 12:30. Inloop is vanaf 12:15.

 

Wanneer
donderdag 2 maart 2023, 12:30 - 14:00
Organisatie
Education Affairs