Donorledematen langer houdbaar door verbeterde bewaartechniek

donderdag 25 april 2024, 12:30
Promovendus
drs. K. Brouwers
Promotor(s)
prof. dr. D. Ulrich
Copromotor(s)
dr. S.L.M. Hummelink, dr. A.S. Kruit
Locatie
Aula

Bij een transplantatie wordt donorweefsel vóór transplantatie bewaard op ijs, bijvoorbeeld tijdens het transport naar de operatiekamer. “Koude opslag op ijs is de gouden standaard voor het extern bewaren van weefsel. Dat komt doordat je daarmee de stofwisseling en het zuurstofverbruik van het weefsel verlaagt. Spierweefsel is bijzonder gevoelig voor zuurstoftekort, wat leidt tot onherstelbare schade na slechts 4 uur op ijs. Dit proefschrift richt zich op een nieuw veelbelovende techniek waarbij donorweefsel langer schadevrij bewaard kan worden dan op ijs, de machine perfusie. Een vervolgstudie heeft onder andere aangetoond dat we de maximale bewaartijd van een ledemaat buiten het lichaam kunnen verlengen tot 24 uur voordat deze veilig kan worden teruggeplaatst. Dit heeft als gevolg dat op grotere afstand naar donoren gezocht kan worden voor patiënten die aan het wachten zijn op een donorledemaat, operaties beter kunnen worden gepland en de transplantatie-uitkomsten kunnen worden verbeterd.

Kaj Brouwers (1990) behaalde zijn Masterdiploma Geneeskunde aan de Maastricht Universiteit in 2016 en vervolgde zijn carrière als ANIOS chirurgie in Amsterdam. In 2018 begon hij met zijn promotieonderzoek, gecombineerd met klinische werkzaamheden bij de afdeling plastische chirurgie van het Radboudumc. Momenteel volgt hij een opleiding tot plastisch chirurg bij dezelfde afdeling, waarbij hij zich richt op reconstructieve chirurgie.