Draagvlak voor slokdarmkankerscreening onder professionals en algemeen publiek.

donderdag 20 juni 2024, 12:30
Promovendus
J. Sijben MSc.
Promotor(s)
prof. dr. P.D. Siersema, prof. dr. M.J.M. Broeders
Copromotor(s)
dr. J.F.M. Rainey (AMN), dr. Y. Peters
Locatie
Aula

Screening op slokdarmkanker wordt over het algemeen positief ontvangen door het publiek, hoewel de deelnamebereidheid sterk afhangt van de aangeboden screeningstest. Het publiek vindt de betrouwbaarheid van de test het meest belangrijk. Daarnaast lijkt een niet-invasieve screeningsmethode, zoals de ademtest, de drempel tot deelname te verlagen. Selectie van de doelgroep op basis van BMI, rookgewoonten en etniciteit kan als stigmatiserend worden ervaren. Toch zagen we dat de meeste individuen het acceptabel zouden vinden om een gepersonaliseerde risicoscore te gebruiken voor het selecteren van de doelgroep. Goede voorlichting blijkt hierbij essentieel. Dit proefschrift toonde daarnaast aan dat slokdarmkankerscreening volgens professionals nog niet volledig voldoet aan alle criteria voor verantwoorde screening. We hebben de volgende belangrijke vervolgstappen geïdentificeerd: 1) optimalisatie van gepersonaliseerde risicoscores, mogelijk met genetische informatie, 2) verbetering van de efficiëntie van surveillance van slokdarmkanker voorlopers, 3) onderzoek naar de effectiviteit van slokdarmkankerscreening, en 4) het in kaart brengen van de haalbaarheid.

Jasmijn Sijben (1995) behaalde in 2020 haar Masterdiploma Geneeskunde aan de Radboud Universiteit. In 2020 startte zij met haar promotieonderzoek bij de afdeling Maag-Darm-Leverziekten van het Radboudumc. Tevens behaalde zij in deze periode de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Momenteel is zij werkzaam als arts op de afdeling Maag-Darm-Leverziekten van het Radboudumc.