Een β visie op diagnose – Beeldvorming van de bètacel in mensen met type 1 diabetes en insulinomen

vrijdag 31 mei 2024, 12:30
Promovendus
T.J.P. Jansen
Promotor(s)
prof. dr. M. Gotthardt, prof. dr. B.E. de Galan (Maastricht University)
Copromotor(s)
dr. M. Buitinga (Maastricht University), dr. M. Boss
Locatie
Aula

Een beeldvormende techniek om de insuline-producerende cellen in de alvleesklier (bètacellen) goed zichtbaar te maken is belangrijk om de opsporing van tumoren van de bètacel (insulinomen) te verbeteren, en om het lot van de bètacel bij type 1 diabetes beter te begrijpen. In klinische studies is de merkstof (radiogelabeld exendin) toegediend waarna er scans zijn gemaakt. Toediening van een extra stofje verlaagde de ophoping van de merkstof in de nieren en verbeterde de zichtbaarheid van insulinomen. Bij mensen met type 1 diabetes met stabiele glucosewaarden bleek de hoeveelheid bètacellen hoger te zijn dan bij mensen met schommelende waarden, wat erop wijst dat bètacelmassa een gunstig effect kan hebben op de glucoseregulatie. Getransplanteerde bètacellen konden in de lever van proefpersonen met type 1 diabetes door de merkstof gedetecteerd worden. Dit kan waardevol zijn voor het optimaliseren van deze behandeling. De studieresultaten tezamen tonen de klinische mogelijkheden van beeldvorming met radiogelabeld exendin.

Tom Jansen (1987) behaalde in 2016 zijn Masterdiploma Technische Geneeskunde op de Universiteit Twente en startte daarna zijn promotieonderzoek in het Radboudumc op de afdeling Beeldvorming bij Nucleaire Geneeskunde. In 2021 is hij verder gegaan in het diabetesonderzoek en is hij werkzaam bij Inreda Diabetic.