Een bloed-test voor het vervolgen van minimale restziekte in patiënten met het Multipel Myeloom.

woensdag 11 oktober 2023, 10:30
Promovendus
P. Langerhorst
Promotor(s)
prof. dr. I. Joosten, prof. dr. A.J. van Gool
Copromotor(s)
dr. J.F.M. Jacobs, dr. M.M. van Duijn
Locatie
Aula

Het multipel myeloom is een veelvoorkomende en ongeneselijke vorm van bloedkanker. Verbeterde therapie heeft er toe geleid dat bij een groot deel van de patiënten het aantal kankercellen sterk wordt gereduceerd. De huidige bloedtesten zijn niet gevoelig genoeg om die geringe ziekteactiviteit te kunnen meten. Om minimale restziekte aan te tonen zijn op dit moment herhaalde beenmergpuncties nodig.

In dit promotietraject hebben we een ultra-gevoelige bloedtest ontwikkelt die vroege detectie van terugkerende ziekte mogelijk maakt. Daardoor kan snel en rationeel therapie aangepast worden aan de situatie van de patiënt, dit zal leiden tot een meer doelmatige inzet van dure en potentieel toxische behandelingen. Als vervanging van beenmergpuncties, draagt de nieuwe bloedtest verder bij aan betere kwaliteit van leven.

Pieter Langerhorst (1992) behaalde in 2018 zijn Masterdiploma in Moleculaire Levenswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In hetzelfde jaar begon hij aan zijn PhD bij de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het Radboudumc. Hij is gespecialiseerd in innovatieve massa spectrometrie ten behoeve van onderzoek betreffende immunoglobulines en hun afwijkende ontwikkelingen in verscheidene aandoeningen. Momenteel is hij werkzaam bij Sanquin als post-doctoraal onderzoeker.