Een Europees perspectief op crisisinformatie: De houding van burgers en autoriteiten tegenover sociale media voor openbare veiligheid.

dinsdag 11 oktober 2022, 16:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer C. Reuter MSc.
Promotor(s)
prof. dr. I. Helsloot, prof. dr. ir. K. Boersma
Organisatie
Faculteit der Managementwetenschappen
Locatie
Aula

Hulpverleners mobiliseren bij een overstroming of vrienden laten weten dat je in orde bent bij een terroristische aanslag - steeds meer mensen maken gebruik van sociale media in nood-, crisis- of rampsituaties. Stormen, overstromingen, aanslagen of pandemieën (zie COVID-19) laten zien dat burgers sociale media gebruiken om zichzelf te informeren of om te coördineren.

Deze dissertatie presenteert kwalitatieve en kwantitatieve studies naar de houding van hulpdiensten en burgers in Europa ten opzichte van sociale media in noodsituaties. In de afzonderlijke deelstudies worden bijna 10.000 mensen ondervraagd, waaronder representatieve studies in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Het werk toont empirisch aan dat sociale media steeds belangrijker worden voor hulpdiensten, zowel voor preventie als tijdens crisissituaties; dat privégebruik van sociale media een drijvende kracht is achter de opinievorming over het gebruik ervan door de organisatie; en dat burgers hoge verwachtingen hebben ten aanzien van de autoriteiten, waarbij vooral monitoring van sociale media wordt verwacht, en soms reacties binnen een uur. Afhankelijk van de risicocultuur laten de gegevens verdere verschillen zien, bv. of de staat (Duitsland) of het individu (Nederland) wordt gezien als primair verantwoordelijk voor het omgaan met de situatie.

Christian Reuter, geboren in 1984 in Siegen (Duitsland), studeerde aan de Universiteit van Siegen, en behaalde een M.Sc. en Ph.D. in Informatiesystemen. Momenteel voltooit hij een verdere Ph.D. in Bestuurskunde, in het bijzonder het Besturen van Veiligheid, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkt als hoogleraar aan de Technische Universiteit van Darmstadt.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.