Een persoonlijker behandelplan voor kankerpatiënten door kanker specifieke merkmerken uit bloedtesten.

donderdag 26 oktober 2023, 10:30
Promovendus
S.H. Tolmeijer
Promotor(s)
dr. N. Mehra, prof. dr. M.J.L. Ligtenberg, prof. dr. W.R> Gerritsen
Copromotor(s)
dr. M.J. Wagemaker-Geerlings
Locatie
Aula

Een persoonlijk behandelplan voor elke kankerpatiënt is nog niet mogelijk. Binnen dit proefschrift is onderzocht of kanker specifieke merkmerken uit bloedtesten kunnen helpen bij het maken van een persoonsgerichter behandelstrategie. Bloed kan DNA bevatten dat is vrijgekomen vanuit tumorcellen. Dit zogenaamde circulerende tumor DNA (ctDNA) bleek vaak dezelfde genetische informatie te bevatten als het tumorweefsel, wat kan helpen bij het selecteren van een genetisch passende behandeling. Daarnaast bleek de hoeveelheid ctDNA in het bloed een prognostische waarde te hebben, waarbij veel ctDNA vaak gekoppeld is met een kortere overleving. Als laatste waren veranderen in de hoeveelheid ctDNA tijdens een behandeling informatief voor de effectiviteit van de behandeling, waarbij een afname vaak duidde op een goede behandeleffectiviteit en een blijvende of toenemende hoeveelheid ctDNA duidde op resistentie tegen de behandeling. Hierdoor zou bloedonderzoek kunnen helpen bij het kiezen of vroegtijdig wisselen van een behandeling voor een persoonlijker behandelplan per patiënt.

Sofie Tolmeijer (1995) behaalde in 2019 cum laude haar Masterdiploma Biomedische Wetenschappen aan de Leiden Universiteit. Daarna startte zij met haar promotieonderzoek bij de afdeling Medische Oncologie in samenwerking met de afdeling Tumor Genetica van het Radboudumc. Momenteel is zij werkzaam als postdoctorale onderzoekster bij het Vancouver Prostate Centre, University of British Columbia (Canada).