Een precaire balans: hoe middenklasse-jongeren in Dhaka omgaan met paradoxen van seksualiteit, gender en erbij horen

maandag 1 juli 2024, 16:30
Promovendus
S. Camellia
Promotor(s)
prof. dr. W.H.M. Jansen, prof. dr. S.F. Rashid, dr. E.W.M. Rommes
Copromotor(s)
dr. A. Roodsaz
Locatie
Aula

Middenklasse-jongeren in Dhaka, de snelgroeiende hoofdstad van Bangladesh, worden geconfronteerd met tegenstrijdige eisen. Enerzijds leven ze in een patriarchale samenleving die wordt gekenmerkt door genderongelijkheid. Anderzijds beschikken ze over de financiële en intellectuele middelen om nieuwe plekken te ontdekken en apparaten te kopen waarmee ze toegang hebben tot wereldse ideeën over seksualiteit en gender. In dit proefschrift wordt de seksualiteit van middenklasse-jongeren vanuit hun eigen perspectief onderzocht. Het onderzoekt hoe ze omgaan met deze tegenstrijdige eisen die ze thuis, op school, in de liefde en op het internet ervaren.
Het onderzoek laat zien hoe hun zorgen verschillen van de 'gevaren' van seksualiteit en voortplanting waar in het onderwijs gebruikelijk op wordt gefocust. Het onderzoek stelt het traditionele binaire denken ter discussie dat jongeren ofwel passief de dominante normen overnemen ofwel deze doelbewust overschrijden. In plaats daarvan is hoe ze over seksualiteit en gender praten, nauw verbonden met hun streven naar moderniteit en wereldsheid, alsmede met hun verlangen een gerespecteerde middenklasse-positie te bereiken binnen hun familie, vriendengroep en de maatschappij. Door te kijken vanuit het perspectief van jongeren, kunnen praktijkprofessionals en beleidsmakers de complexiteit van alledaagse ervaringen en zorgen van jongeren op het gebied van seksualiteit, gender en erbij horen beter begrijpen.
 

Voordat ze in 2015 begon met haar promotietraject, werkte Suborna als antropoloog bij de James P Grant School of Public Health, BRAC University, en diverse andere onderzoeksinstellingen in Dhaka, Bangladesh. Haar werk richtte zich voornamelijk op het bestuderen van gemarginaliseerde gemeenschappen in Bangladesh. Ze heeft daarbij verschillende protocollen en tools voor etnografisch onderzoek ontwikkeld en gesproken met jongeren die in de marge van de samenleving leven, waaronder jongeren uit sloppenwijken, jongeren met een beperking, slachtoffers van geweld, sekswerkers, seksuele minderheden en kinderen met HIV/AIDS.
In 2018 verhuisde Suborna naar Australië waar ze haar onderzoek voortzette en zich actief inzette voor gemarginaliseerde gemeenschappen in Australië, waaronder migranten- en vluchtelingengemeenschappen, inheemse bewoners, patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en slachtoffers van rampen en klimaatverandering. Ze werkte samen met het South Eastern Melbourne Primary Health Network, een gezondheidsinstelling van de overheid, en het Australische Rode Kruis en The Water Well Project, twee non-profitorganisaties.