Effecten van een eliminatiedieet en een gezond voedingspatroon bij kinderen met ADHD

vrijdag 3 mei 2024, 12:30
Promovendus
E. Bosch MSc.
Promotor(s)
prof. dr. N.N.J. Lambregts-Rommelse, prof. dr. J. Buitelaar
Copromotor(s)
dr. S.W. Berg (RIVM)
Locatie
Aula

Al lang bestaat het vermoeden dat er een verband is tussen voeding en druk gedrag. Ouders vinden soms dat hun kind een stuk drukker wordt na het eten van voeding waarin veel kleurstoffen zitten zoals snoep, chips of pudding. Ook is er steeds meer vraag naar de behandeling van ADHD zonder medicijnen. Dit proefschrift laat zien dat een gezond dieet (gebaseerd op de richtlijnen gezonde voeding van het Voedingscentrum) vaker leidt tot een verbetering van ADHD en emotieregulatie problemen dan een eliminatiedieet, zowel op de korte als op de lange termijn (onderzocht in de TRACE studie). Wanneer ouders gemotiveerd en geïnteresseerd zijn in dieetbehandelingen, zou het gezonde voedingspatroon een nieuwe behandeloptie kunnen bieden voor kinderen met ADHD. Het gaan aanbieden van deze behandeling gaat niet vanzelf. Als vervolg op dit proefschrift gaan we daarom onderzoeken hoe we dit het beste kunnen doen, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met ouders, behandelaren en gemeentes.

Annick (1991) behaalde in 2015 haar Research Masterdiploma Behavioural Science en in 2016 haar Masterdiploma Pedagogische Wetenschappen, beide aan de Radboud Universiteit. Ze werkte daarna als orthopedagoog en onderzoeksassistent. In 2017 startte ze met haar promotieonderzoek bij Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Momenteel is ze werkzaam bij Karakter als orthopedagoog en senior onderzoeker.