Effecten van Endocriene Hypertensie op de stofwisseling

maandag 23 januari 2023, 10:30
Promovendus
Nick Bliziotis
Locatie
Aula

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift was gericht op het identificeren van metabole markers van endocriene hypertensie (EHT). Deze zouden kunnen worden ingezet bij de screening van patiënten met hypertensie op behandelbare oorzaken. EHT wordt veroorzaakt door verschillende typen hormonale overproductie vanuit de bijnieren. Nuclear Magnetic Resonance spectroscopie (NMR) werd ingezet als instrument om metabolieten in bloed te meten. Verschillende NMR methoden werden vergeleken en het protocol voor het opwerken van bloedmonsters voor NMR werd geoptimaliseerd. Het metabole profiel bij patiënten met feochromocytoom/paraganglioom, één van de vormen van EHT, werd vastgesteld door het vergelijken van bloedmonsters van voor en na de operatieve verwijdering van deze hormoonproducerende tumoren. In het volledige cohort van patiënten met hypertensie konden met behulp van NMR de patiënten met EHT worden onderscheiden van patiënten met een niet endocriene vorm. Het onderscheidend vermogen op basis van metabole profielen was op het eerste gezicht hoog, maar de betrouwbaarheid van de analyse werd beperkt door verstorende factoren samenhangend met verschillen in monsterafnamecondities tussen centra. Naast NMR werd een tweede, hieraan complementaire techniek voor ‘metabolomics’ toegepast, namelijk High-Resolution Mass Spectrometry (HRMS). Net als NMR blijkt HRMS gevoelig voor pre-analytische verstorende factoren. De bevindingen onderstrepen hoe belangrijk het is om met deze zogenaamde confounders rekening te houden voor een betrouwbare analyse van ziekte-specifieke metabole profielen.