Calijn de Jong
Calijn de Jong

Escapespel: het Raadsel van de Radboud Universiteit

dinsdag 9 mei 2023, 09:00 - 17:00
Een Radboudgebaar

Speciaal voor het lustrum van de Radboud Universiteit heeft de Radboud Docenten Academie een educatief escapespel ontwikkeld voor havo en vwo 4 leerlingen in Nijmegen. Tijdens het spel laten leerlingen zien dat zij door goed samenwerken en creatief denken het raadsel van de Radboud Universiteit kunnen oplossen. Leerlingen zetten kennis en vaardigheden in die zij op school hebben geleerd, worden uitgedaagd op het gebied van puzzelvaardigheid en leren de universiteit beter kennen.  

Logo Radboud Docenten Academie
Wanneer
dinsdag 9 mei 2023, 09:00 - 17:00
Contactinformatie

Een team van lerarenopleiders/vakdidactici van de Radboud Docenten Academie heeft dit escapespel ontworpen onder leiding van Calijn de Jong, vakdidactica Engels. Naast vakinhoudelijke kennis brengen de teamleden expertise op het gebied van spelontwerpen en escape room werkvormen in onderwijs mee, die zij graag inzetten om de middelbare scholen in Nijmegen deze spannende leeractiviteit aan te bieden.  

Wij zijn te bereiken via info [at] docentenacademie.ru.nlrel="noreferrer noopener" target="_blank"