Euthanasieverzoeken bij mensen met dementie

maandag 11 september 2023, 16:30
Promovendus
J. Schuurmans drs.
Promotor(s)
prof. dr. Y.M.P. Engels, prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert
Locatie
Aula

Dit onderzoek toont aan dat veel huisartsen emotionele belasting en onzekerheid ervaren rondom het verzoek tot euthanasie bij patiënten met dementie, met name bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid, de vooraf opgestelde wilsverklaringen, en druk van naasten en familie. Ook wordt door een groot aantal huisartsen aangegeven dat ze behoefte hebben aan meer professionele ondersteuning en verbetering van praktische en kennisvaardigheden rondom dit thema. Uit ons onderzoek blijkt onder huisartsen grote variatie te bestaan in de attitude t.a.v. uitvoering van euthanasie bij mensen met een vergevorderde dementie. Veel huisartsen blijken persoonlijke grenzen te stellen aan de uitvoering die niet overeenkomen met de ruim gestelde juridische en professionele kaders.        

Jaap Schuurmans heeft na zijn studie werkervaring opgedaan in diverse Nederlandse ziekenhuizen en zijn huisartsenopleiding gevolgd in Plymouth, zuidwest Engeland. Hij is ruim 28 jaar praktiserend praktijk houdend huisarts te Groesbeek. Sedert 5 jaar is hij bestuurslid van de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging. Als palliatief arts verbonden aan het regionaal consultatieteam in dienst van Integraal Kankercentrum Nederland. Hij heeft bijgedragen aan diverse opiniërende artikelen in zowel de kwaliteit publiekelijke dagbladen als wel de medisch professionele bladen. Hij heeft bijgedragen aan professionele  leerboek artikelen. .Mede redacteur van E-Pall.