Evaluatie van hersenschade na hoofdletsel

maandag 2 oktober 2023, 12:30
Promovendus
A.W.A. van der Eerden drs.
Promotor(s)
prof. dr. W.M. Prokop
Copromotor(s)
dr. ir. R. Manniesing, dr. P.E. Vos, dr. T.H.B. Twickler
Locatie
Aula

Hersenschade na hoofdletsel is een veel voorkomende aandoening, die vaak tot beperkingen leidt.

Veel patiënten houden klachten die ook voorkomen bij onvoldoende werking van een hormoonklier in het hoofd, de hypofyse. Daarom werd voorheen geadviseerd om de hypofysefunctie van alle mensen na hoofdletsel te onderzoeken, maar uit dit proefschrift blijkt dat ongerichte screening niet geïndiceerd is.

Een andere mogelijkheid om deze ingewikkelde ziekte beter te begrijpen is het in kaart brengen van hersenschade met behulp van moderne MRI-technieken zoals DTI en SWI. Dit proefschrift laat zien dat DTI informatie kan geven over het type schade aan de witte stof, waarin de banen lopen waarlangs hersengebieden communiceren. SWI geeft informatie over puntbloedingen. Puntbloedingen geven al in een vroege fase informatie die samenhangt met witte stof schade in een latere fase. Bij het beoordelen van een SWI-scan bestaat er soms diagnostische onzekerheid. Onzekere puntbloedingen moeten in de meeste gevallen genegeerd worden.

Anke van der Eerden (1977) behaalde in 2006 haar artsexamen aan de Radboud Universiteit en werkte daarna op de afdelingen Endocriene Ziekten en Neurologie waar zij begon aan haar promotie-onderzoek. Vanaf 2008 zette ze haar onderzoek voort naast haar radiologische werk in het Radboudumc, Rijnstate, Hôpital Pitié Salpêtrière, AvL, VieCuri en haar huidige werk als neuroradioloog in het Erasmus MC.