Fasekoppeling ('phase-locking') in gedragsrapportages

dinsdag 6 juni 2023, 14:30
Promovendus
T. Tosato MSc.
Promotor(s)
prof. dr. P. Fries
Copromotor(s)
dr. G. Rohenkohl
Locatie
Aula

Ritmische modulaties van cognitieve processen, zoals perceptie, aandacht, besluitvorming en beweging, zijn onderwerp geweest van intensief onderzoek. Aangenomen wordt dat deze ritmes de dynamiek van de neurale verwerking weerspiegelen en de sensorische en motorische functies coördineren. 
Dit proefschrift richt zich voornamelijk op de analysemethoden en statistische toetsing die in dit onderzoeksgebied worden gebruikt. Om de prestaties van verschillende methoden te vergelijken, worden datasets gesimuleerd op basis van een plausibel model, dat gegevens oplevert die lijken op daadwerkelijke psychofysische experimenten. De gevoeligheid, specificiteit en 'D-prime' van elke methode worden gekwantificeerd, wat een directe methodevergelijking mogelijk maakt. Er wordt gewezen op het belang van een correcte interpretatie van het spectrum voor het afleiden van periodiciteit en het onderscheiden van periodieke en a-periodieke modulaties. Voorts wordt besproken in hoeverre bepaalde voorbewerkingsstappen tot vervormingen in de spectra kunnen leiden. 
Het proefschrift beschrijft tevens empirische gegevens uit een psychofysisch experiment dat modulaties van de visuele detectienauwkeurigheid test, gekoppeld ('phase-locked') aan het indrukken van een knop. De resultaten laten een significante 17 Hz-modulatie zien in specifieke subsets van proeven en deelnemers, wat suggereert dat het indrukken van de knop een 17 Hz-hersenritme reset dat alleen tot uiting komt in gedrag tijdens specifieke interne toestanden van de deelnemers (bijvoorbeeld gekenmerkt door een lagere betrokkenheid of een conservatiever beslissingscriterium). 
Samengevat geeft dit proefschrift inzicht in de detectie en karakterisering van fasegekoppelde modulaties in gedragsrapportages en benadrukt het het belang van een goede methodologie voor het bevorderen van ons begrip. 

Tommaso Tosato is op 13 maart 1990 geboren in Padua, Italië. Hij behaalde een bachelor in moleculaire biologie aan de Universiteit van Padua en een master in cellulaire en moleculaire biologie aan de Universiteit van Pisa met een gelijktijdig diploma van de Scuola Normale Superiore di Pisa. In november 2015 trad hij toe tot het lab van Prof. Pascal Fries aan het Ernst Strüngmann Instituut (ESI) voor Neurowetenschappen in Frankfurt. Daarnaast is hij vanaf 2016 betrokken bij interdisciplinaire projecten die een dialoog tot stand brengen tussen neurowetenschap en hedendaagse dans, waarbij hij samenwerkt met choreografen als Meg Stuart, Laurent Chétouane, Ildikó Tóth en Fabrice Mazliah. In 2018 was hij medeorganisator van het wetenschapscongres ESI-Sync. In 2020, 2021 en 2022 nam hij deel aan het ESRI (European Summer Research Institute, georganiseerd door Mind & Life Europe).