Feedback in mental health care. Towards a shared stethoscope of clinicians and clients

woensdag 14 juni 2023, 12:30
Promovendus
A.M.S. van Sonsbeek MSc.
Promotor(s)
prof. dr. B.G. Tiemens, prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers, prof. dr. J.W. Veerman
Locatie
Aula

Psychologische behandelingen hebben vaak voldoende effect. Measurement-based care (MBC) zou kunnen helpen om het effect te verbeteren. Bij MBC vullen cliënten tijdens de behandeling vragenlijsten in over symptomen, uitkomsten of het behandelproces. Vervolgens bekijken behandelaars de resultaten en bespreken zij deze met hun cliënten. Daarna gaan behandelaars en cliënten samen na wat er aan de behandeling verbeterd kan worden. MBC zou daarmee de gezamenlijke stethoscoop van behandelaars en cliënten in de GGZ kunnen zijn. Er is echter weinig bekend over hoe MBC precies werkt en MBC wordt in de praktijk weinig gebruikt. Het doel van het huidige proefschrift was om een bijdrage te leveren aan zowel de kennis over als het gebruik van MBC.

In het eerste deel onderzocht van Sonsbeek verschillende randvoorwaarden voor het gebruik van MBC in de jeugd-GGZ. De Evidence-Based Practice Attitude Scale (EBPAS) bleek goed vast te kunnen stellen in hoeverre behandelaars een positieve attitude hebben ten aanzien van MBC. De Treatment Support Measure (TSM) bleek gebruikt te kunnen worden om de feedback van MBC te voorzien van concrete tips om de behandeling te verbeteren.

In het tweede deel onderzocht van Sonsbeek wat de effectieve onderdelen zijn van MBC in de jeugd-GGZ. Daarnaast onderzochten we de effecten van MBC-implementatiestrategieën in de basis-GGZ voor volwassenen. Er konden geen eenduidige conclusies worden getrokken. Het implementeren en borgen van het gebruik van MBC bleek zeer complex te zijn. Daarom hebben de onderzoekers aanbevelingen gedaan om de implementatie en het gebruik van MBC in zowel de jeugd-GGZ als de volwassenen-GGZ te verbeteren.

Maartje van Sonsbeek (1986) behaalde in 2007 haar Masterdiploma Ontwikkelingspsychologie. Sindsdien werkt zij als scientist-practitioner bij Pro Persona. Als promovenda heeft Maartje zich bezig gehouden met onderzoek naar de implementatie en het gebruik van Measurement-Based Care (MBC) in de GGZ voor jeugdigen en volwassenen. Daarnaast heeft Maartje deel uitgemaakt van het Centrum voor Zorg Monitoring (CvZM) en de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen (Inside-Out). Sinds 2017 is Maartje lid van het International Network for Psychotherapy Innovations and Research into Effectiveness (INSPIRE). Als GZ-psycholoog heeft Maartje bij preventie, in de basis-GGZ en in de specialistische GGZ gewerkt. Hierbij heeft zij zich altijd gericht op jeugdigen. Sinds 2016 werkt Maartje binnen FACT Jeugd Rivierenland. Maartje is regiebehandelaar en linking pin. Daarnaast geeft zij werkbegeleiding en supervisie. Tot slot is Maartje sinds 2022 een van de redacteuren van het tijdschrift Kind en Adolescent Praktijk.