Gerard Meussen
Gerard Meussen

Financiële compensatie voor slachtoffers Kinderopvangtoeslagaffaire

woensdag 10 mei 2023, 19:30 - 21:00
Een Radboudgebaar

Let op: eerder stond op deze pagina per abuis dat de lezing zou beginnen om 20.00 uur. De lezing begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. 

Prof. mr. Gerard Meussen en mr. dr. Harm van den Broek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgen voor geïnteresseerde burgers een lezing over de financiële compensatie van slachtoffers van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Zij gaan in op het ontstaan en de oorzaken van de affaire. Wat waren de methodes voor controle op toeslagfraude en hoe werd daarbij gediscrimineerd? Daarnaast bespreken zij de procedure en de inhoud van de huidige compensatieregeling. Wie heeft recht op compensatie, en hoe wordt de hoogte ervan bepaald? 

Issues die aan de orde zullen komen: 

 • Wanneer is er sprake van verwijtbaar handelen van de overheid? 
 • Waarom duurt de toekenning van compensatie zo lang? 
 • Welke situaties vallen buiten de compensatieregeling? 
 • Welke moeilijkheden bestaan er bij de vergoeding van de werkelijke schade? 
 • Welke praktische problemen bestaan er bij 15 jaar oude dossiers? 
 • In hoeverre vormt mediation hierbij een goed alternatief? 
 • Is de schadeberekening wel begrijpelijk voor slachtoffers en advocaten? 
 • Wat houdt de Catshuisregeling precies in? 
 • Wat mag de overheid verwachten van het ‘doenvermogen’ van toeslaggerechtigden? 
 • Wat zijn mogelijke alternatieven voor het huidige systeem? 
 • Welke lessen kan de overheid trekken uit de toeslagaffaire?  

Gedurende de lezing krijgt het publiek de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. 

Locatie

Lux theater Nijmegen, Lux 6

Tickets  

Aanmelden voor deze lezing kan via LUX. De kaartjes zijn gratis.

Bestel hier je gratis tickets

logo lux
Wanneer
woensdag 10 mei 2023, 19:30 - 21:00
Contactinformatie

Prof. mr. G.T.K. (Gerard) Meussen;  hoogleraar Algemeen Belastingrecht;  lid Bezwaarschriftenadviescommissie Kinderopvangtoeslag.  Gerard.meussen [at] ru.nlrel="noreferrer noopener" target="_blank" 

Mr. dr. J.J. (Harm) van den Broek;  universitair hoofddocent Belastingrecht;  voormalig lid Bezwaarschriftenadviescommissie Kinderopvangtoeslag. Harm.vandenbroek [at] ru.nl