Forensische scherpte – een kerncompetentie van forensische ggz professionals

maandag 11 september 2023, 14:30
Promovendus
M. Clercx MSc.
Promotor(s)
prof. dr. H.C.M. Didden
Copromotor(s)
dr. M.E. Keulen-de Vos
Locatie
Aula

In de forensische zorg worden mensen behandeld die lijden aan een mentale stoornis en een (ernstig) delict hebben gepleegd. Professionals die in deze sector werken hebben een bijzondere rol. Zij zijn zorgverlener, maar zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid. In Nederland wordt de term “forensische scherpte” gebruikt om een vaardigheid aan te duiden die forensische ggz professionals nodig zouden hebben. Deze term wordt veel gebruikt, bijvoorbeeld in functiebeschrijvingen en opleidingsprogramma's, maar ook in incidentrapporten komt deze term vaak voor. Bijvoorbeeld in de onderzoeksrapporten opgesteld naar aanleiding van de casus Michael P. wordt gesteld dat het personeel niet “forensisch scherp” genoeg was. 

Ondanks het veronderstelde belang ervan, en het wijdverbreide gebruik was niet altijd duidelijk wat hiermee werd bedoeld. In dit promotieonderzoek is een definitie met een wetenschappelijke basis opgesteld en er is onderzocht welke eigenschappen van professionals hiermee samenhangen. Ook is een model opgesteld van hoe forensische scherpte er in de praktijk uit ziet. Uit het onderzoek blijkt dat forensische scherpte een heel belangrijke competentie is voor forensische professionals. Dit promotieonderzoek vormt een eerste stap in het onderzoek naar forensische scherpte en biedt handvaten waarmee forensische instellingen aan de slag kunnen, bijvoorbeeld in supervisie, intervisie en middels trainingen. 

Maartje Clercx werd geboren op 22 augustus 1987 in Arnhem. In 2005 behaalde ze haar VWO diploma bij het Bisschoppelijk College Schöndeln te Roermond. In 2010 behaalde ze haar bachelor diploma (BSc) Psychologie aan de Universiteit Maastricht (cum laude). Vervolgens behaalde zij in 2013 haar master (MSc) Forensische Psychologie, eveneens aan de Universiteit Maastricht (cum laude). 
 
Na van 2015 tot 2017 bij de Universiteit Maastricht te hebben gewerkt als junior onderzoeker en databasecoördinator, startte ze in 2018 als junior onderzoeker bij de Rooyse Wissel. In 2019 startte ze haar promotieonderzoek naar forensische scherpte bij de Rooyse Wissel en de Radboud Universiteit Nijmegen, onder leiding van prof. Dr. Robert Didden, Dr. Marije Keulen-de Vos en prof. Dr. Henk Nijman†. Maartje verkreeg de Derek Eaves Student Research Grant (2021-2022) voor een van haar deelstudies. Na haar promotie blijft Maartje werkzaam bij de Rooyse Wissel als senior onderzoeker.