Foute kunst, goed idee?

19 september 2023

Mag een dj nog Michael Jackson draaien ondanks de beschuldigingen van pedofilie? Moet Kuifje in Afrika een trigger warning bevatten vanwege de racistische of stereotyperende afbeelding van Afrikanen? In hoeverre laten we de esthetische waarde van iconische monumenten in Duitsland bepalen door de fascistische of communistische periode waarin ze gebouwd zijn? Kijk je anders naar Picasso’s schilderijen van vrouwen als je weet hoe problematisch zijn omgang met vrouwen was? Een kunstenaar kan naar huidige maatstaven foute ideeën koesteren, maar maakt dat zijn kunstwerken ook fout? En is het fout om er van te genieten? En zo ja, kunnen we daar dan niet toch ook iets van leren? Wat betekent goed en fout eigenlijk? En hoe ontregelend of schurend mogen of kunnen cultuuruitingen zijn in de huidige samenleving?

  Overzicht
  Type cursus, training of opleiding
  Seminar
  Taal
  Nederlands
  Aantal sessies
  10
  Data
  19 september 2023, 17:30 - 20:30
  01 oktober 2023, 14:30 - 17:30
  03 oktober 2023, 18:30 - 20:30
  10 oktober 2023, 18:30 - 20:30
  17 oktober 2023, 18:30 - 20:30
  24 oktober 2023, 18:30 - 20:30
  31 oktober 2023, 18:30 - 20:30
  07 november 2023, 18:30 - 20:30
  14 november 2023, 18:30 - 20:30
  28 november 2023, 18:30 - 20:30
  12 december 2023, 18:30 - 20:30

  Deze vragen staan centraal in de studio Foute kunst, goed idee?, waarbij we ons focussen op vijf verschillende domeinen: muziek, filosofie, strips, foto en architectuur. In het eerste deel van de studio verkennen we aan de hand van een expert deze gebieden, waarna je in het tweede gedeelte verdiept in een zelfgekozen casus.

  Excursie

  Als onderdeel van deze studio gaan we in samenspraak met jullie naar een concrete ‘foute’ kunstuiting. De excursie vindt plaats in Nijmegen op zondagmiddag 1 oktober vanaf 14.30.

  Groepsopdracht

  Iedere groep (3–4 studenten) bespreekt een omstreden kunstvoorwerp of kunstuiting die nog niet aan bod is gekomen in de studio. Studenten kiezen bijvoorbeeld uit een roman, gedicht, toneelstuk, schilderij of muziekstuk. In het eindverslag komt in ieder geval het volgende aan bod:

  • Duiding van het omstreden karakter van het kunstvoorwerp of kunstuiting.
  • Het in kaart brengen van de betrokkenen en belanghebbenden. Denk daarbij aan de maker(s) en rechthebbenden, publiek, subsidieverstrekkers, uitgevers, kunstinstellingen en leg uit hoe zij mogelijk tegen het kunstvoorwerp aankijken.
  • Een slotbeschouwing waarin je reflecteert op de verschillende standpunten en je zelf als groep positioneert en stelling neemt.

  Deadline inleveren groepsopdracht: 19 december.

  Vrijgesteld van btw
  Nee
  Intakegesprek
  Nee
  Contactinformatie

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de programmaregisseurs:

  Dr. Floor Binkhorst
  06 - 31 13 27 36
  floor.binkhorst [at] ru.nl

  Dr. Tim Houwen
  (024) 361 59 55
  tim.houwen [at] ru.nl

  * Verplicht veld
  Als je tot het honoursprogramma Building Bridges bent toegelaten, kun je je via dit formulier inschrijven voor een studio in het eerste semester van het studiejaar 2023 – 2024.

  Studio's

  Geef hieronder aan naar welke studio's van het eerste semester je voorkeur uitgaat en motiveer die keuze.