Geen centrale rol voor cognitieve vaardigheden bij dyslexie

vrijdag 24 maart 2023, 12:30
Promovendus
mevrouw S.A.E. Walda MSc.
Promotor(s)
prof. dr. A.M.T. Bosman
Copromotor(s)
dr. M.W.C. van Weerdenburg, dr. F.W. Hasselman
Locatie
Aula

Dyslexie is een ernstig en hardnekkig probleem met lezen en spellen. Leren lezen en spellen is van cruciaal belang om bijna alles te kunnen leren op school en om als volwassene te kunnen functioneren in het dagelijks leven. In dit onderzoek is onderzocht welke rol cognitieve vaardigheden zoals geheugen en aandachtsconcentratie een rol kunnen spelen in de behandeling van dyslexie. Uit de resultaten bleek dat cognitieve vaardigheden samenhangen met lees- en spellingvaardigheden. Zwakke cognitieve vaardigheden bleken echter niets te maken te hebben met hoe goed deze leerlingen vooruitgingen tijdens de lees- en spellingremediatie. Bovendien bood het trainen van zwakke cognitieve vaardigheden bij leerlingen met dyslexie geen meerwaarde boven de lees- en spellingremediatie. Het feit dat de gespecialiseerde lees- en spellingremediatie an sich wel in een verbetering van lees- en spellingvaardigheden resulteerde, leidt tot de conclusie dat de aandacht uit zou moeten gaan naar uitstekend onderwijs en training van lees- en spellingtaken.

Sietske Walda (1985) behaalde in 2007 haar masterdiploma Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit en werkte daarna als orthopedagoog in de klinische praktijk. In 2010 is zij gestart met haar promotieonderzoek, een samenwerking tussen het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit en Braams&Partners, een praktijk voor leerstoornissen. Op dit moment is zij werkzaam als docent bij Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs aan de Radboud Universiteit.