Gescheurde meniscus niet opereren bij artrose in de knie

woensdag 5 oktober 2022, 10:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer S.R.W. Wijn MSc.
Promotor(s)
prof. dr. M.M. Rovers
Copromotor(s)
dr. J.P.C. Grutters, dr. G.J. Hannink
Organisatie
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN)
Locatie
Aula

Als bij patiënten met artrose in de knie een gescheurde meniscus wordt vastgesteld kan het gescheurde deel operatief worden verwijderd. Er zijn in het afgelopen decennium verschillende studies gepubliceerd die aantonen dat deze operatieve ingreep nauwelijks iets oplevert in vergelijking met “placebo” operaties of fysiotherapie. De operatie wordt echter nog regelmatig uitgevoerd omdat er wordt gedacht dat sommige patiënten wel baat kunnen hebben bij de procedure. In dit proefschrift is gezocht naar subgroepen van patiënten waarbij de operatie mogelijk wel een verbetering in kniefunctie of afname in pijn oplevert. 605 patiënten zijn onderzocht. Er konden geen subgroepen geïdentificeerd worden. Het niet meer uitvoeren van deze ingreep bespaart 54 tot 129 miljoen euro. Het is dus beter als er minder operaties worden uitgevoerd bij patiënten met knie-artrose die een scheur in de meniscus hebben.

Stan Wijn (1991) behaalde in 2017 cum laude zijn Masterdiploma Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit en werkte daarna als Advisor Medical Technology bij MedValue. In 2018 startte hij met zijn promotieonderzoek bij de Evidence based surgery groep van het Radboudumc. Momenteel is hij werkzaam als Chief Technical Officer bij een nieuwe startup: Medip Analytics.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.