Gestroomlijnde en betaalbare zorg voor mensen met multimorbiditeit

vrijdag 14 juni 2024, 12:30
Promovendus
T.E.P. Remers
Promotor(s)
prof. dr. P.P.T. Jeurissen, prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert
Copromotor(s)
dr. S.A. van Dulmen
Locatie
Aula

Huidige zorgsystemen zijn niet goed uitgerust om mensen te helpen die kampen met meerdere gezondheidsproblemen tegelijk, ook wel bekend als multimorbiditeit. Vaak is de zorg die zij ontvangen versnipperd en richt zich slechts op één probleem, wat leidt tot minder goede zorg en hogere kosten dan eigenlijk nodig zijn. Dit proefschrift laat zien dat er manieren zijn om de zorg voor deze groep te verbeteren en tegelijk kosten te besparen. Initiatieven die zich richten op individuen en groepen patiënten blijken vooral effectief te zijn. Echter, om deze verbeteringen op lange termijn te behouden en een bredere impact te hebben, is het ook belangrijk dat er op populatieniveau maatregelen genomen worden die deze initiatieven ondersteunen. Dit onderzoek benadrukt dus het belang van een combinatie van aanpak op individueel en groepsniveau, ondersteund door beleid op populatieniveau, om de zorg voor mensen met multimorbiditeit te verbeteren en betaalbaar te maken.

Toine Remers (1995) behaalde in 2019 cum laude zijn Masterdiploma Biomedical Sciences aan de Radboud Universiteit. Direct hierna startte hij met zijn promotieonderzoek binnen de leerstoel Betaalbaarheid van zorg van Patrick Jeurissen (afdeling IQ healthcare). Momenteel is hij werkzaam als consultant binnen het Healthcare Strategy & Operations team van KPMG Nederland.