Gevolgen voor de werkgelegenheid van onbetaalde mantelzorg

dinsdag 2 juli 2024, 14:30
Promovendus
K. Raiber
Promotor(s)
prof. dr. C.M.C. Verbakel, prof. dr. M. van Hees
Copromotor(s)
dr. M. Visser
Locatie
Aula

In de huidige maatschappij zorgen veel mensen voor een zieke geliefde of kennen ze iemand die dit doet. Deze onbetaalde zorg kent vele vormen, van emotionele ondersteuning van oma tot de dagelijkse zorg van een partner na een operatie. Naarmate de bevolking veroudert, zal de behoefte aan dergelijke zorg naar verwachting toenemen en dit kan van invloed zijn op verschillende aspecten van het leven van de mantelzorger. Mijn sociologisch onderzoek richt zich op hoe de zorg voor een vriend of familielid met gezondheidsproblemen het werkleven beïnvloedt van de persoon die de zorg geeft. Na het analyseren van onderzoeksgegevens over een periode van meerdere jaren, ontdekte ik dat het niet altijd mogelijk is om mantelzorg en betaald werk te combineren, zeker niet wanneer het om veel zorguren gaat. Sommige mantelzorgers moesten minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met werken en slechts enkelen wisselden van baan of gingen als zelfstandige verder. Mantelzorgers verdienden gemiddeld minder dan niet-mantelzorgers in dezelfde functie en waren naar verhouding minder tevreden met hun werk. Opvallend genoeg lukte het mannelijke mantelzorgers wel om meer loon te krijgen terwijl ze meer uren aan het zorgen besteedden of nadat ze hiermee waren gestopt. Algemeen genomen heeft mantelzorg echter een negatieve impact op betaald werk en naar verwachting zal dit verergeren door de verouderende bevolking en de toenemende zorgbehoefte in de toekomst.

Klara Raiber behaalde in 2017 haar bachelor Social Science aan de Leibniz University Hannover en in 2019 haar master Sociologie aan de Universiteit van Mannheim. Als lid van het Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS) en het SCOOP Research and Training Center verrichte ze haar promotietraject bij de afdeling Sociologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen onder begeleiding van Ellen Verbakel, Mark Visser en Martin van Hees. Van september tot november 2022 was ze visiting scholar aan het Center for Population Change en de Department of Gerontology van de Universiteit van Southampton waar ze samenwerkte met Maria Evandrou en Jane Falkingham. Klara was in 2021 en 2022 voorzitter van het Halkes Women+ Faculty-netwerk en is personeelsvertegenwoordiger binnen de Gender & Sexuality Alliance van het Radboud. In 2023 ontving Klara het Christine Mohrmann Stipendium. Sinds maart 2024 werkt ze als universitair docent Sociologie bij de Radboud Universiteit.