Geweld in het leven van alledag en de ontwikkeling van palmolieplantages in West-Kalimantan (Indonesië)

maandag 28 augustus 2023, 12:30
Promovendus
G. Rahmadian MSc.
Promotor(s)
prof. dr. A.H.M. van Meijl
Copromotor(s)
dr. E.B.P. de Jong
Locatie
Aula

Uit onderzoek naar de gevolgen van de ontwikkeling van palmolieplantages is naar voren gekomen dat daardoor ongelijkheid, verticale en horizontale conflicten, sociaal-culturele ontwrichting en milieuproblemen zijn ontstaan. Er was echter nog weinig bekend over het ontstaan van geweld binnen plaatselijke gemeenschappen.  
Dit onderzoek, uitgevoerd in West-Kalimantan (Indonesië) toont aan dat de praktijk van alledaags geweld in de ontwikkelingsfasen van palmolieplantages niet alleen verband houdt met het verlies van toegang tot natuurlijke hulpbronnen, maar ook met de verstoring van de kosmische energie van mensen, voorouder- en verwantschapsbanden die zijn ingebed in het land en de bomen, het evenwicht tussen de menselijke, spirituele en sociale wereld, en de verstoring van hun sociale relaties door het idee malu, en nog belangrijker: de ontwrichting van innerlijke verbindingen die door het hart worden gevoeld. 
Uit dit onderzoek blijkt dat alleen kijken naar duidelijke en zichtbare vormen van geweld onvoldoende is om de achtergrond van geweld te begrijpen. Het gaat net zo goed om de subtielere, minder zichtbare, immateriële aspecten. Om uitingen van geweld en de rol daarvan bij de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen te begrijpen, moet er daarom in onderzoeken naar geweld meer aandacht zijn voor de sociale en culturele dimensies. 
  
Gaffari Rahmadian is geboren en getogen in Bogor, West-Java (Indonesië). Hij behaalde zijn bachelor en master bij de afdeling Antropologie van de Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta. In 2013 sloot hij zich aan bij het onderzoeksproject New Indonesian Frontier (NIF), een multidisciplinair en collaboratief onderzoeksproject van Nederland en Indonesië. Hij begon daar aan een promotietraject met steun van Beasiswa Unggulan van het Indonesia Directorate of Higher Education (DIKTI). Zijn interesse in het onderzoek naar palmolie ontstond in 2010, toen hij deelnam aan het Wealth and Poverty onderzoeksproject van UGM en Toronto waarbij onderzoek werd gedaan naar het soort leven dat voortkomt uit palmolieplantages. Sindsdien is zijn onderzoek gericht op het begrijpen van de gevolgen van palmolieplantages voor de sociale relaties en het gedrag van de getroffen gemeenschappen. Zijn onderzoeksinteresses zijn geweld in het leven van alledag, conflicten, palmolie, agrarische verandering, maatschappelijke organisatie, sociale verbanden en verbanden tussen mens en milieu.