Gezondheidsproblemen in het medisch dossier

donderdag 6 april 2023, 16:30
Promovendus
de heer F.H.J.M. Cillessen MSc.
Promotor(s)
prof. dr. P.F. de Vries Robbé
Copromotor(s)
dr. M.C.J. Biermans
Locatie
Aula

Dit proefschrift geeft inzicht in het gebruik en de optimalisatie van de bruikbaarheid van de probleemlijst als een geïntegreerd kernonderdeel van EPD's in ziekenhuizen. Hierbij is gebruik gemaakt van de internationale HL7 standaard. Het succesvol gebruik van een probleemlijst is afhankelijk van diverse factoren en vraagt om een gecombineerde technische en sociale aanpak. Het aan elkaar verbinden van gegevens, zoals het koppelen van notities aan gezondheidsproblemen, wordt gunstig geacht om overzicht te creëren. De meningen van artsen over het koppelen verschillen door onder andere de al dan niet toegevoegde waarde, het beheer van de lijst, wanneer iets een gezondheidsprobleem is en de tijd die het kost. Om de voordelen van het koppelen te maximaliseren wordt aanbevolen om een multidisciplinair richtlijn vast te stellen, de meerwaarde ervan te benadrukken, adequate training voor artsen aan te bieden, de functionaliteit en bruikbaarheid te verbeteren en regelmatig dossierbeoordelingen uit te voeren voor objectieve feedback.

Felix Cillessen (1966) heeft zijn Masterdiploma Information Science behaald aan de Radboud Universiteit na zijn studie aan Saxion Academie Life Science, Engineering and design. In 2010 is hij gestart met zijn promotieonderzoek. In 2014 heeft hij dit als buitenpromovendus verder opgepakt en in 2022 voltooid. Momenteel is hij werkzaam als Chief Information Officer bij het ziekenhuis Rivierenland in Tiel.