Herkenning van de kinkhoestbacterie door antilichamen ontstaan na vaccinatie en infectie

donderdag 13 april 2023, 12:30
Promovendus
mevrouw E. van Schuppen
Promotor(s)
prof. dr. R. de Groot, prof. dr. I. Joosten
Copromotor(s)
dr. M.I. de Jonge, dr. ir. D.A. Diavatopoulos
Locatie
Aula

Pertussis, of kinkhoest, is een zeer besmettelijke luchtweginfectie, die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis. Na bijna 70 jaar van vaccineren blijft kinkhoest nog steeds een van de minst gecontroleerde ziekten die kan worden voorkomen door vaccinatie. Het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe kinkhoestvaccins wordt belemmerd door het gebrek aan een goed gedefinieerde voorspeller van bescherming. Dit proefschrift onderzocht de antilichaam respons na kinkhoestvaccinatie en infectie. Op basis van het proefschrift volgt het advies om niet alleen de immuniteit in het bloed maar ook in de bovenste luchtwegen te meten. Het beter begrijpen van het voorkomen en klaren van een kinkhoest-infectie in de bovenste luchtwegen zal helpen bij de identificatie van een voorspeller van bescherming wat sterk zal bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe vaccins tegen kinkhoest-infectie maar ook tegen andere bacteriële luchtweginfecties.

Evi van Schuppen (1993) behaalde in 2016 haar master Biomedical Sciences aan de Radboud Universiteit. In datzelfde jaar begon zij met haar promotieonderzoek op het gebied van kinkhoest immunologie bij de afdeling kinderinfectieziekten van het Radboudumc. Momenteel is zij werkzaam als Senior Scientist bij MSD.