Heroverweging van de taaleenheden vanuit cognitief perspectief.

dinsdag 20 september 2022, 12:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer J. Yang MSc.
Promotor(s)
prof. dr. A.P.J. van den Bosch
Copromotor(s)
dr. S.L. Frank
Organisatie
Faculteit der Letteren
Locatie
Aula

Taal wordt vaak gezien als een opeenvolging van discrete eenheden. De meeste mensen kunnen de eenheden intuïtief herkennen aan de spaties, leestekens en andere markeringen. Taalwetenschappers vonden de afzonderlijke eenheden onvoldoende om complexe taal weer te geven en introduceerden meer soorten taalkundige eenheden. Maar zijn deze eenheden wel de echte eenheden die we onthouden, waarnemen en produceren in ons dagelijks leven? Deze dissertatie stelt voor om deze vraag te heroverwegen met behulp van het concept van "cognitieve eenheden". Deel I van dit proefschrift gebruikt taalpsychologische experimenten om empirisch bewijs te verzamelen over de cognitieve eenheden, Deel II van dit proefschrift formaliseert een theorie van de cognitieve eenheden in een computationeel model. Het einde van dit proefschrift verbindt de bevindingen met de behoefte aan cognitieve economie en toont aan dat het mogelijk is om het begrip cognitieve eenheden uit te breiden naar andere gebieden.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.