Hersennetwerken en hun genetische wortels in kaart gebracht

maandag 28 november 2022, 14:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer S. Soheili-Nezhad
Organisatie
Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc), Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Donders Centre for Cognitive Neuroimaging
Locatie
Aula

Hoewel ieder menselijk brein een vergelijkbare structuur en werking heeft, zijn er ook verschillen. Dit wordt verklaard door variaties in het genetisch materiaal, het DNA. Neuroimaging genomics is een onderzoeksveld gericht op het beter begrijpen hoe genen samenwerken in het brein. In dit veld wordt informatie uit hersenscans gecombineerd met informatie uit het DNA. Zo kan in kaart gebracht worden hoe een gezond brein gevormd wordt maar ook hoe bepaalde genetische factoren mensen vatbaarder maken voor hersenenaandoeningen. Het combineren van gegevens uit scans en DNA brengt uitdagingen met zich mee. Zo moeten er miljoenen variabelen in acht worden genomen. In dit proefschrift worden statistische methoden toegepast op data van het gehele brein en/of het gehele genoom (al het DNA). Zo kunnen associaties die relevant zijn voor verscheidene hersenaandoeningen worden onderzocht. Er zijn meerdere associaties ontdekt, waarbij het waardevol bleek om een grote groep variabelen tegelijkertijd te analyseren versus de traditionele analyse van één variabele per keer te gebruiken.

Sourena Soheili-Nezhad (1986) behaalde zijn medische diploma in de geneeskunde in Teheran, Iran, waar hij naast zijn medische opleiding ook neuroimaging-onderzoek deed. Daarna trad hij in 2018 in dienst bij Donders Institute en begon hij aan een doctorale studies in de groepen Statistische Beeldvorming in Neurowetenschappen, en Psychiatrie & Neuroimaging Genetics. Momenteel werkt hij als postdoctoraal onderzoeker in de onderzoeksgroep Imaging Genomics van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek.