Herstel na Neuralgische Amyotrofie

woensdag 8 maart 2023, 16:30
Promovendus
mevrouw R. Lustenhouwer
Promotor(s)
prof. dr. B.G.M. van Engelen
Copromotor(s)
dr. J.T. Groothuis, dr. I.G.M. Cameron, dr. R.C.G. Helmich
Locatie
Aula

Neuralgische amyotrofie (NA) is een veelvoorkomende zenuwaandoening. Schade aan de zenuwen zorgt voor spierzwakte, waarna patiënten bewegingsproblemen ontwikkelen, vooral in de schouder en arm. Patiënten houden vaak lang last van bewegingsproblemen en andere gerelateerde restklachten zoals pijn en vermoeidheid, zelfs als de zenuwen en spierkracht herstellen. Het is onduidelijk waarom restklachten aanhouden, en hoe deze klachten het beste behandeld kunnen worden. Dit proefschrift laat zien dat de hersenen hier een rol in spelen: de bewegingssturing vanuit de hersenen was anders bij NA patiënten dan bij gezonde vrijwilligers. Patiënten hadden minder restklachten na specifieke revalidatie, waarbij ze opnieuw een juiste bewegingssturing aanleerden, dan na standaard behandelingen. De bewegingssturing vanuit de hersenen verbeterde zowel na specifieke revalidatie, als na standaard behandelingen. De hersenen kunnen dus herstellen van de veranderde bewegingssturing in NA. Dit is een belangrijke stap om revalidatie te verbeteren voor mensen met zenuw- en spieraandoeningen zoals NA.

Renee Lustenhouwer (1991) behaalde een bachelor Bewegingswetenschappen (2014) en een research master Cognitive Neuropsychology (2016, cum laude) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2016 startte ze haar promotieonderzoek bij het Radboudumc en het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging. Vanaf februari 2023 werkt ze als docent op de afdeling Psychologische Functieleer van de Universiteit Utrecht.