Het beheersen van uitbraken met multiresistente micro-organismen in Nederlandse zorginstellingen

woensdag 12 oktober 2022, 12:30
Promotie
Spreker of promovendus
mevrouw V. Wetering MSc.
Promotor(s)
prof. dr. A. Voss, prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans
Copromotor(s)
dr. J. Veenemans
Organisatie
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN)
Locatie
Aula

Nederland staat bekend om zijn bollenvelden, windmolens en innovatief waterbeheer, maar ook om het succesvol beteugelen van antibioticaresistentie. De beheersing van antibioticaresistentie wordt echter steeds lastiger, ook in Nederland. Zo worden steeds vaker resistente bacteriën gevonden bij mensen die niet tot de bekende risicogroepen behoren. Hierdoor komen resistente bacteriën onopgemerkt binnen in een zorginstelling en verspreiden ze zich, omdat extra preventieve maatregelen uitblijven. Dit proefschrift laat aan de hand van uiteenlopende casussen zien dat sommige micro-organismen beter in staat zijn dan anderen om aan de standaard voorzorgsmaatregelen te ontsnappen, dat het belang van goede schoonmaak niet onderschat moet worden, en dat resistente bacteriën zich niet aan de grenzen van individuele zorginstellingen houden. Hoewel de dijken voorlopig standhouden moeten we de ontwikkelingen rondom antibioticaresistentie nauwlettend volgen middels surveillance, moleculaire typering, en het objectief meten van de kwaliteit van infectiepreventie in de hele zorgketen om onze voeten droog te houden.

Veronica Weterings (1978) studeerde Life Sciences in Utrecht. Als laborant in het Amphia Ziekenhuis in Breda startte zij haar opleiding tot deskundige infectiepreventie. In 2015 startte ze haar promotieonderzoek. Na haar promotie blijft zij werkzaam op de afdeling infectiepreventie van het Amphia ziekenhuis als consultant infectiepreventie.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.