Het betrekken van patiënten bij hun medicijngebruik tijdens ziekenhuis

woensdag 11 januari 2023, 14:30
Promovendus
mevrouw L.J.M. van Meeuwissen MSc.
Promotor(s)
prof. dr. B.J.F. van den Bemt, prof. dr. P.M.L.A. van den Bemt (UMCG)
Copromotor(s)
dr. H.A.W. van Onzenoort (Amphia Ziekenhuis Breda), dr. B. Maat (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)
Locatie
Aula

Momenteel hebben patiënten nauwelijks een rol bij het gebruik van hun medicijnen tijdens een ziekenhuisverblijf. Geneesmiddelen worden doorgaans door een verpleegkundige toegediend. Dit in tegenstelling tot thuis waar de meeste patiënten wel zelf verantwoordelijk zijn voor hun medicijngebruik. In dit proefschrift hebben we gekeken of mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis niet meer verantwoordelijk over hun eigen medicijngebruik konden krijgen. Hiervoor moesten zij hun eigen medicijnen meenemen en in het ziekenhuis bij zichzelf toedienen. En wat bleek? De meeste mensen kunnen hun medicijngebruik in het ziekenhuis gewoon zelf regelen. Sterker nog: mensen gaven hier de voorkeur aan. Door mensen zelf hun medicijnen te laten gebruiken wordt de zorg veiliger, milieuvriendelijker (minder verspilling), goedkoper en leidt het tot minder inzet van zorgpersoneel. Dus het betrekken van patiënten bij hun medicijngebruik in het ziekenhuis zou de standaard moeten worden.

Loes van Herpen-Meeuwissen (1989) behaalde in 2015 haar Masterdiploma Farmacie aan de Universiteit Utrecht en werkte daarna als apotheker in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ). Een jaar later startte zij aan de opleiding tot Ziekenhuisapotheker in het samenwerkingsverband ETZ en Radboudumc. Vanaf 2018 werd deze opleiding gecombineerd met een promotietraject in de apotheek van het Radboudumc.