Het concern in het arbeidsrecht

dinsdag 21 maart 2023, 14:30
Promovendus
de heer M.A.N. van Schadewijk mr.
Promotor(s)
prof. mr. F.G. Laagland, prof. mr. L.G. Verburg
Locatie
Aula

Werknemers werken steeds vaker niet voor één bedrijf, maar voor een groep van bedrijven die met elkaar samenhangen (een concern). Het Nederlandse arbeidsrecht neemt aan dat een werknemer werkt voor één bedrijf en heeft daarom moeite om deze situatie op een samenhangende en begrijpelijke wijze te regelen. Het onderzoek toont aan dat de positie van het concern in het Nederlandse arbeidsrecht niettemin wordt gekenmerkt door een aantal gemene delers. De belangrijkste gemene deler is dat Nederlandse rechters consequent maatwerk proberen te leveren voor de werknemer in het concern en arbeidsrechtelijke regels en begrippen daarom flexibel uitleggen. Deze benadering sluit aan bij het recht van de EU dat steeds belangrijker wordt voor het Nederlandse arbeidsrecht, ook waar het gaat om het concern. Tegelijkertijd illustreert een vergelijking met het Duitse recht dat een andere benadering, die minder ruimte laat voor maatwerk maar leidt tot duidelijkere en makkelijker toepasbare regels, ook denkbaar is. Daarmee is dit proefschrift vooral een signaal aan de Nederlandse politiek om de huidige, complexe benadering van het concern in het arbeidsrecht te revalueren. 

Matthijs van Schadewijk (’s-Hertogenbosch, 1994) behaalde in 2017 de Masters Nederlands recht en Europees recht aan de Radboud Universiteit en de Master Corporate and Insolvency Law aan de Nottingham Trent University. Na zijn afstuderen trad Matthijs in dienst bij de vaksectie Sociaal Recht van de Radboud Universiteit als promovendus en docent. Momenteel is hij daar werkzaam als universitair docent.